Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hela Huset Gungar, Mosjö

Skaparverkstad – Sång och instrument – Sport och lek – Mellis – Andakt – Drama – Teman. För dig som är 7–8 år, torsdagar kl. 15.30–17.00 i Mosjö församlingshem.

Vårterminen 2020 startar torsdagen den 16 januari. Vi hämtar på Mosjö fritids, om ni anmäler det!

Mellanmålsavgift 200 kr. Ett par gånger varje termin medverkar vi i kyrkan med det vi gjort!

Anmälan till Maria Rudberg tfn 019-15 47 80 eller e-post maria.rudberg@svenskakyrkan.se

Väkommna!

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka