Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster i S:t Nicolai kyrka

Här kan du läsa mer om gudstjänsterna, andakterna, veckomässorna och musiken i S:t Nicolai kyrka. Välkommen!

Gudstjänster på söndagar i S:t Nicolai kyrka

 • Mässa, söndagar kl. 11, efteråt kyrkkaffe i Nikolai Prästgård.
 • Mässa med Små & Stora, söndagarna 8/9, 31/10, 24/11 och 15/12 kl. 11, efteråt kyrkfika i Nikolai Prästgård.
 • Pilgrimsmässa, söndagarna 1/9, 20/10, 10/11 och 8/12 kl. 11, efteråt kyrkkaffe i Nikolai Prästgård.
 • Mässa på teckenspråk, söndagarna 15/9, 20/10, 1/11 (obs fredag), 1/12 kl. 14 och 25/12 kl. 9, efteråt kyrkkaffe i Nikolai Prästgård. Läs mer om teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift.

Andakter, veckomässor och musik i S:t Nicolai kyrka

 • Morgonbön, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.
 • Morgonmässa, onsdagar kl. 7.30, efteråt frukost i Nikolai Prästgård.
 • Lunchkonsert, onsdagar kl. 12.15. OBS! Uppehåll under sommaren åter 4/9.
 • Barnens kyrka, vardagsgudstjänst för barn och deras vuxna, onsdagarna 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11 och 11/12 kl. 17, efteråt pannkakor i Prästgården. Läs mer om Barnens kyrka.
 • Veckomässa pilgrim, torsdagarna 3/10, 24/10, 14/11, 12/12 kl. 18.15. Läs mer om konfirmation.
 • Middagsmässa, fredagar kl. 12.15.
 • Lördagsmusik, lördagar kl. 10.30. Läs mer om programmet för Lördagsmusiken.
 • Kvällsmässa i Taizéton, söndagarna 8/9, 6/10 och 17/11 kl. 18.00.

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka