Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster i Mosjö-Täby församling

I stillhet - inför Gud - för Gud. Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänst är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag. (KO, 17 kap.)

Gudstjänster i Mosjö-Täby församling

Söndagar

Varannan söndag firar vi gudstjänst i Mosjö kyrka och varannan söndag i Täby kyrka, antingen kl.10 eller kl.18. Det kan vara Högmässa, Söndagsmässa eller Söndagsgudstjänst. Ibland kan det vara konsert.

Mosjö kyrka, tecknad av Malin Lindström präst i Mosjö
Mosjö kyrka, tecknad av präst Malin Lindström

Onsdagar

1 gång/månad firas Veckomässa kl.08.30 i Mosjö kyrka.

Familjegudstjänst firar vi en gång i månaden i någon av våra kyrkor och ibland har vi Musikgudstjänst. Vid de kyrkliga högtiderna firar vi fler gudstjänster utöver dessa.

För att få aktuell information hänvisar vi till vår kalender och Facebook.

Kom och fira gudstjänst!

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka