Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familjegudstjänst i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Gudstjänst med små och stora, eller familjegudstjänst, är en gudstjänst för alla åldrar.

Gudstjänsterna innehåller sång, musik, bön och bibelgestaltning. Efter gudstjänsten serveras fika till självkostnadspris.

Familjegudstjänster under VÅRterminen i våra två församlingar

 

Söndag den 10 mars: Kl.10.00 Gudstjänst med små och stora, Täby kyrka (Musiklekis medverkar).

Söndag den 17 mars: Kl.10:00 Gudstjänst med små och stora, Hackvad kyrka (Barnverksamheten medverkar)

Söndag den 7 april: Kl.10:00 Gudstjänst med små och stora, Mosjö Kyrka (Songstars medverkar).

Söndag den 5 maj: Kl.10 Gudstjänst med små och stora, Edsbergs kyrka (Barnverksamheten medverkar).

Söndag den 26 maj Kl.11:00 Festgudstjänst med små och stora, Edsbergs kyrka (Terminavslut för alla barngrupper Edsberg, Mosjö, Täby. Musiklägret medverkar).

För aktuell information ber vi dig titta i kalendern!

Kom och fira gudstjänst!

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka