Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familjegudstjänst i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Gudstjänst med små och stora, eller familjegudstjänst, är en gudstjänst för alla åldrar.

Gudstjänsterna innehåller sång, musik, bön och bibelgestaltning. Efter gudstjänsten serveras fika till självkostnadspris.

Familjegudstjänster under höstterminen i våra två församlingar

Söndag 7 oktober kl 10.00 Mosjö kyrka

Söndag 18 november kl 10.00 Edsbergs kyrka

Söndag 25 november kl.10.00 Täby kyrka

2 december kl 10.00 Mosjö kyrka

För aktuell information ber vi dig titta i kalendern!

Kom och fira gudstjänst!

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka