Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Globalkonfa i OP 2019-2020

På den här sidan kan du som konfirmand och vårdnadshavare läsa om datum för träffarna, konfirmandresan och hitta kontaktuppgifter till ledarna.

Upplägg

Helggrupp i Olaus Petri kyrka med läger och resa till Polen och Ungern. Helgläger på Solliden i september och januari. Resa till Ungern och Polen i april tillsammans med Gamingkonfirmanderna. Konfirmation 23–24 maj. Gruppen är kostnadsfri.

Träffar

 • 9/9 Konfirmandupptakt kl 18.00 i Olaus Petri kyrka, Storgatan 40 på norr.
 • 20–22/9 Konfirmandläger på Sollidens kursgård
 • 19–20/10 Globalträff
 • 16–17/11 Globalträff
 • 14–15/12 Globalträff
 • 17–19/1 Gemensamt läger med Gamingkonfa på Sollidens kursgård
 • 8–9/2 Globalträff
 • 14–15/3 Uppbyggelsedag med övernattning och förberedelser inför Polenresan
 • 4–10/4 Gemensam resa till Ungern och Polen och Auschwitz-Birkenau tillsammans med Gamingkonfa
 • 25–26/4 Förberedelser inför konfirmation
 • 9/5 Konfirmationsredovisning
 • 10/5 Högmässa med konfirmation
 • 15/5 Konfirmandfesten "Inte som du tror"

Har du frågor?

Kontakta församlingspedagog Oskar Lundberg, telefon 019-15 46 67, 076-772 03 05.

Oskar Lundberg

Oskar Lundberg

Svenska kyrkan i Örebro

Olaus Petri församling, Örebro pastorat, Församlingspedagog

Kent Karlson

Kent Karlson

Svenska kyrkan i Örebro

Komminister, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Maria Consales

Maria Consales

Svenska kyrkan i Örebro

Diakon, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Anna Ytterberg

Anna Ytterberg

Svenska kyrkan i Örebro

Musik, Kantor, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling