Foto: Ulla-Carin Ekblom

Globalkonfa

Tanzania, New York, Filippinerna och Örebro ... Hur hör vi samman och vad skiljer oss åt? Vi är en del av ett mångkulturellt samhälle och en globaliserad värld. Häng med i vår Global-konfagrupp och förändra världen. Vi ses en helg i månaden, åker på två läger och en resa till Berlin våren 2021.

Vad har min tröja med Filippinerna att göra och vem var Maximilian Kolbe? Ser verkligen Jesus likadan ut överallt? Och finns Gud när vi har en värld med krig och svält? Häng på och förändra världen!

Upplägg

Helggrupp med läger och resa till Berlin. Start (för alla anmälda) torsdag 10/9 kl.19.00 i Olaus Petri kyrka, Storgatan 40, Örebro. Då träffas föräldrar och konfirmander och vi presenterar planering och upplägg. 
Helgläger på Solliden 25–27/9 och på Finnåker 15–17/1 tillsammans med Gamingkonfirmanderna. Resa till Berlin 27/3–1/4 tillsammans med Gamingkonfirmanderna. Konfirmation 29–30 maj i Olaus Petri kyrka. 

Dag: Lördag och söndag (vi ses en helg i månaden, ingen övernattning)
Tid: Mer information om tid och plats lämnas vid konfirmandupptakten 10/9. 
Plats: Olaus Petri kyrka, Storgatan 40.
Ev. kostnad: Nej, gruppen är kostnadsfri.

Träffar

 • 10/9 Konfirmandupptakt, 19.00

 • 25–27/9 Konfirmandläger, Sollidens kursgård

  Klicka på bilden – så kan du kolla in vad Siri, Sean och andra konfirmander från 2019–2020 tyckte om konfatiden. Foto: Ulla-Carin Ekblom
 • 17–18/10 Globalträff

 • 14–15/11 Globalträff

 • 9/12 Föräldramöte inför Berlinresan

 • 19–20/12 Globalträff

 • 15–17/1 Gemensamt läger med Gamingkonfa, Finnåkers kursgård

 • 13–14/2 Globalträff

 • 13–14/3 Uppbyggelsedag m. övernattning och förberedelser inför Berlinresan

 • 27/3–1/4 Gemensam resa med Gamingkonfa till Berlin och koncentrationslägret Sachsenhausen

 • 24–25/4 Förberedelser inför konfirmation

 • 29/5 Konfirmationsredovisning

 • 30/5 Högmässa m. konfirmation

Har du frågor, kontakta: Församlingspedagog Oskar Lundberg, telefon 019-15 46 67, 076-772 03 05 eller e-post oskar.lundberg@svenskakyrkan.se

Anmälan till Globalkonfa i Olaus Petri läsåret 2020/2021

På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Oskar Lundberg

Oskar Lundberg

Svenska kyrkan i Örebro

Olaus Petri församling, Örebro pastorat, Församlingspedagog

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling