Foto: Ulla-Carin Ekblom

Globalkonfa

Tanzania, New York, Filippinerna och Örebro ... Hur hör vi samman och vad skiljer oss åt? Vi är en del av ett mångkulturellt samhälle och en globaliserad värld. Häng med i vår Global-konfagrupp och förändra världen. Vi ses en helg i månaden, åker på två läger och en resa till Berlin våren 2022.

Vad har min tröja med Filippinerna att göra och vad har Greta Thunberg för betydelse för klimatet? Ser verkligen Jesus likadan ut överallt? Och finns Gud när vi har en värld med krig och svält? Häng på och förändra världen!

Upplägg

Helggrupp med läger och resa till Berlin. Start måndag 6/9 kl.18.00 i Olaus Petri kyrka, Storgatan 40, Örebro. Då träffas föräldrar och konfirmander och vi presenterar planering och upplägg. 
Helgläger på Solliden 17-19/9 och på Hjälmargården 21-23/1 tillsammans med Gamingkonfirmanderna. Resa till Berlin 9-14/4 tillsammans med Gamingkonfirmanderna. Konfirmation 14-15/5 i Olaus Petri kyrka. . 

Dag: Lördag och söndag (vi ses en helg i månaden, ingen övernattning)
Tid: Mer information om tid och plats lämnas vid konfirmandupptakten 6/9. 
Plats: Olaus Petri kyrka, Storgatan 40.
Ev. kostnad: Nej, gruppen är kostnadsfri.

Träffar

 • 6/9 Konfirmandupptakt, 18.00

 • 17-19/9 Konfirmandläger, Sollidens kursgård

  Klicka på bilden – så kan du kolla in vad Siri, Sean och andra konfirmander från 2019–2020 tyckte om konfatiden. Foto: Ulla-Carin Ekblom
 • 16-17/10 Globalträff

 • 20-21/11 Globalträff (Möjlighet till dop 20/11)

 • 1/12 Föräldramöte inför Berlinresan (digitalt)

 • 18-19/12 Globalträff

 • 21-23/1 Gemensamt läger med Gamingkonfa, Hjälmargården

 • 12-13/2 Globalträff

 • 12-13/3 Uppbyggelsedag och förberedelser inför Berlinresan. Ej övernattning.

 • 9-14/4 Gemensam resa med Gamingkonfa till Berlin och koncentrationslägret Sachsenhausen

 • 14/5 Övning inför konfirmation

 • 15/5 Högmässa m. konfirmation

Har du frågor, kontakta: Församlingspedagog Oskar Lundberg, telefon 019-15 46 67, 076-772 03 05 eller e-post oskar.lundberg@svenskakyrkan.se

Jag anmäler mig till Globalkonfa i Olaus Petri läsåret 2021/2022.

Bekräftelse och information om din konfagrupp skickas till din e-post och i viss mån även till din adress. När gruppen startat hörs vi även via sms och därför vill vi att du lämnar ditt mobilnummer. Uppgiften om personnummer används för att kunna registrera dig i gruppregistret Kyrksam. Dina uppgifter i Kyrksam rensas efter ditt deltagande.

Inför konfastarten kan vi behöva komma i kontakt med din målsman.

Vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna hanteras endast av berörd personal och gallras efter att du deltagit. På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Oskar Lundberg

Oskar Lundberg

Svenska kyrkan i Örebro

Föräldraledig, Församlingspedagog, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10, 11, 13 & 14 (Anmäl plats i förväg på telefon 072-356 04 82 - ring fredag och lördag mellan kl 10–14).
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling