Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsråden i Edsberg och Mosjö-Täby

Församlingsrådet i Edsberg

Annica Zetterholm, ordförande

Ann-Britt Hedman Karlsson, vice ordförande

Eva Wetter, ledamot

Maria Sundström, ledamot

Ulla-Britt Wärmé, ledamot

Monica Lindgren, ledamot

Ingela Lysén, ledamot

Louise Nilsson, ersättare

Lars-Göran Karlsson, ersättare

Harriet Eriksson, ersättare

Kjell Bergdahl, ersättare

 


Församlingsrådet i Mosjö-Täby

Gunnar Persson, ordförande

Barbro Andersson, vice ordförande

Karin Göransdotter Eriksson, ledamot

Julia Nytting, ledamot

Lilian Fahlin, ledamot

Lena Eriksson, ledamot

Britt-Inger Nilsson, ersättare

Birgitta Fyrsten, ersättare

Robert Muckenhirm, ersättare


Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka