Församlingsråden i Edsberg och Mosjö-Täby

Församlingsrådet i Edsberg

Annica Zetterholm, ordförande

Ann-Britt Hedman Karlsson, vice ordförande

Eva Wetter, ledamot

Maria Sundström, ledamot

Ulla-Britt Wärmé, ledamot

Monica Lindgren, ledamot

Ingela Lysén, ledamot

Louise Nilsson, ersättare

Lars-Göran Karlsson, ersättare

Harriet Eriksson, ersättare

Kjell Bergdahl, ersättare

 

 


Församlingsrådet i Mosjö-Täby

Barbro Andersson, ordförande

Britt-Inger Nilsson, vice ordförande

Karin Göransdotter Eriksson, ledamot

Lilian Fahlin, ledamot

Lena Eriksson, ledamot

Birgitta Fyrsten, ersättare

Doris Danielsson, ersättare

Monika Karlberg, ersättare

 

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka