Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Församlingskåren S:t Mikaels kyrka

Välkommen till kårens olika aktiviteter i Mikaels församling, Örebro, alla aktiviteter är öppna för alla utan krav på medlemskap.


Redan Natan Söderblom såg på sin tid vikten av att i församlingarna bilda grupper så kallade kårer som kunde ta ansvar för frivilligt arbete i församlingarna.

I Mikaels församling har en församlingskår funnits sedan 1983. Meningen med kåren är att den skall se uppgifter som kan utföras av lekmän i församlingen.

Kåren skall också uppmuntra och inspirera till frivilligt arbete. Viktigt är att ordna träffar där människor kan mötas och umgås i kristen anda. Mikaels församlingskår ordnar församlingsaftnar och andra sammankomster för uppbyggelse och gemenskap.

Många praktiska uppgifter finns att hjälpa till med i församlingen till exempel servering av kyrkkaffe efter söndagsgudstjänsterna. Medlemmar ur församlingskårenmedverkar också ibland vid gudstjänster. Uppgifterna utförs i samarbete med kyrkoråd och arbetslag.

Att få göra enkla arbetsuppgifter tillsammans, att dela erfarenheter, bekymmer och glädjeämnen är en stor förmån.

Välkommen med i vår gemenskap!

Program våren 2017 i S:t Mikaels kyrka:

Måndag 13/3 18.00 Församlingsafton
Elisabeth Dahl berättar om sjukhuskyrkan.

Måndag 24/4 18.00 Församlingsafton
Monika Gunnarson informerar om Stadsmissionen.

Måndag 22/5 18.00 Församlingsafton
"Landet mellan de två floderna." Raad Lazo berättar om Irak.

Servering förekommer vid samtliga församlingsaftnar.

Vill du veta mer tag då kontakt med:

Gun-Britt Karlsson, ordförande, 019-20 28 28
Gunlög Svärd, sekreterare, 019-20 06 04

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
Mikaels församling

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:
(Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
Telefon: 019-15 45 00 

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
Kyrkan är öppen:
Tisdag – torsdag 9-15 samt fredag 9-13
och under följande gudstjänsttider:
Månd-fred 8.30 Morgonbön
Tors 18.30 Mässa i Taizéton
Sönd 10.00 Gudstjänst