Foto: U Sövig

Församlingskåren S:t Mikaels kyrka

Just nu är Församlingskårens aktiviteter i Mikaels församling pausade på grund av pågående pandemi.

Mikaels församlingskår är en grupp lekmän, som arbetar för att främja gemenskap i kristen anda inom vår svenska kyrka.

Vi önskar att kårens verksamhet skall vara till gagn för församlingens övriga verksamhet och sker i samarbete med arbetslaget i Mikaels församling.

Liknande kårer finns i många församlingar i Sverige. Kårerna är anslutna till ett Lekmannaförbund i resp. stift. Dessutom finns ett riksförbund för landets lekmannaförbund.

Medlemmarna erhåller tidningen ”Lekman i kyrkan”, som ges ut fyra gånger per år och ger glimtar från andra kårer i landet.

Kom och dela vår gemenskap. Du kommer säkert att trivas! Vill du sedan bli medlem är Du välkommen med i Kåren.

Medlemsavgiften är 100 kr per medlem och år.
Betala helst via PG 75 81 02-8. Glöm inte skriva ditt namn!

Ytterligare upplysningar kan du få av
ordförande Pelle Svedberg tel 070-234 53 45

 

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
är öppen för enskild andakt och möjlighet att tända ljus:
Tisdag-torsdag 9.00-15.00
Fredag 9.00-13.00

Samt under följande gudstjänsttider:
Måndagar 15.00 Veckomässa
Onsdagar 8.30 Morgonbön
Torsdagar 18.30 Veckomässa
Söndagar 10.00 Gudstjänst