Foto: Ulla-Carin Ekblom

Estetkonfa

Välkommen som estetkonfirmand i S:t Nicolai kyrka i Örebro med start hösten 2021! Vi lär känna oss själva, Gud och varandra genom skapande och olika estetiska uttrycksformer. Förutom läger åker vi även på en pilgrimsresa med vandring på en exotisk plats.

Som estetkonfirmand utforskar du tro och tankar genom att måla, skriva, fota, dramatisera, sjunga, arbeta i lera m.m. Du behöver inte vara konstnär eller ställa dig på en scen, men du behöver gilla att göra saker med händerna och att uttrycka dig kreativt.

Upplägg

Som estetkonfirmand har du träff med gruppen varannan torsdag. Alla konfirmationsgrupper i Nikolai församling (Pilgrim, Estet och Padel) åker på gemensamt höstläger till Finnåkers kursgård (preliminära datum 24/9–26/9).  

Klicka på bilden – så kan du kolla in vad tidigare konfirmander i Nikolai tyckte om konfatiden. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Påsken 2022 åker vi, tillsammans med pilgrimskonfirmanderna, iväg på en längre pilgrimsresa. Innan pandemin åkte vi till Canterbury i England. 

Dag: Varannan torsdag (udda veckor)
Tid: Vi träffas kl. 16.30–18.30 
Plats: S:t Nicolai kyrka 
Konfirmandstart: 29/8 2021 kl. 11.00 i S:t Nicolai kyrka
Konfirmation: 15/5 2022 i S:t Nicolai kyrka.
Ev. kostnad: Nej, gruppen är kostnadsfri. (Kostnader för merparten av måltiderna under påskens pilgrimsresan står varje konfirmand för själv.)
Har du frågor kontakta: Mirjam Blomberg via telefon 019-15 46 13 eller e-post mirjam.blomberg@svenskakyrkan.se 

Träffar läsåret 2021/2022

  • 29/8 Konfirmandstart kl. 11.00 i S:t Nicolai kyrka
  • Därefter ses vi kl. 16.30–18.30 varannan torsdag (udda veckor)
  • 24–26/9 Läger Finnåkers kursgård
  • Påsken 2022: pilgrimsresa. Preliminära resdatum är 8/4–14/4. Innan pandemin gick resan till Canterbury i England. På grund av pandemin finns det, av naturliga skäl, viss osäkerhet runt resan. Vi återkommer i frågan längre fram.
  • Genrep inför konfirmationen: preliminärt 12/5 kl. 16.30–20.00
  • Konfirmation 15/5 kl. 15.00

Observera att datumen är preliminära och kan komma att justeras något.

Jag anmäler mig till Estetkonfa 2021/2022.

Bekräftelse och information om din konfagrupp skickas till din e-post och i viss mån även till din adress. När gruppen startat hörs vi även via sms och därför vill vi att du lämnar ditt mobilnummer. Uppgiften om personnummer används för att kunna registrera dig i gruppregistret Kyrksam. Dina uppgifter i Kyrksam rensas efter ditt deltagande.

Inför konfastarten kan vi behöva komma i kontakt med din målsman.

Vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna hanteras endast av berörd personal och gallras efter att du deltagit. På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Mirjam Blomberg

Mirjam Blomberg

Svenska kyrkan i Örebro

Musikpedagog, Nikolai församling, Örebro pastorat

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00
öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt mån-fre 12–13.

E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka