Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop i Nikolai

Här kan du läsa mer om dop i S:t Nicolai kyrka och hur du bokar tid. Välkommen!

Sedan 1200-talet har människor kommit till S:t Nicolai kyrka för att döpas, själva eller burna av sina föräldrar. Gud som är livets skapare gläds över varje ny människa som föds och följer henne med sin kärlek genom livet. Dopet är ett tecken på detta, en berättelse om det som vi inte kan se. Med våra ögon kan vi inte se Gud, inte heller kan vi se det som sker i dopet. Därför vill dopets symboler hjälpa oss att förstå. Det som vi får se i dopgudstjänsten berättar om det som inte syns.

Vem kan döpas?
Både barn och vuxna kan döpas. Flera barn kan döpas samtidigt och ibland väljer familjer att döpa alla syskon på en gång. 

När kan dopet ske?
S:t Nicolai kyrka har flera doptider t.ex. lördagar kl.12, 14.15 och 16 och söndagar kl. 14.00 men även andra tider kan bokas. Det går även bra att döpas i söndagens mässa. Har du frågor eller vill boka dop? Välkommen att ringa informationsservice på tfn 019-15 45 00.

Hur går det till?
När tiden för dopet är bokad tar prästen som ska döpa kontakt och kommer överens om en tid för att träffas och prata om vad dopet innebär och hur själva dopgudstjänsten går till. Ni får gärna själva ha önskemål om psalmer och sånger i gudstjänsten.

Dopklänning?
Dopklänningar finns att låna av Nikolai församling. Du bokar klänning i samband med bokning av dopet.

Dopkaffe?
Vi har församlingslokaler att hyra ut till dopkaffe efter dopet. Du bokar församlingslokal samtidigt som dopet. Läs mer om att hyra lokal i Nikolai.
 
Dopets symboler:

  • Dopvattnet – ingen kan leva utan vatten. Vattnet är livets symbol men också dopets. Det visar oss att vi döps till det eviga livet och genom dopet tillhör vi livets Gud.
  • Dopklänningen – Dopklänningens vita färg betyder renhet och förlåtelse. I dopet får den som döps omslutas av, "klä på sig", Guds kärlek som kommer att finnas med hela livet. Dopklänningen är oftast för lång som en bild för att vi behöver växa i vår tro genom livet.
  • Korstecknet – Korsteckenet är en segersymbol. På korset vann Jesus seger över det onda. Dödenj och mörkret fick ge vika för livet. När prästen gör korstecknet betyder det att Jesus själv är med i det som sker här.
  • Dopljuset – Dopljuset vill säga två saker. Dels berättar det om Jesus som säger: "Jag är livets ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan att ha livets ljus", dels visar den hur den som döps får vara som ett ljus i en många gånger mycket mörk värld.

Faddrar

Att vara fadder är inget nytt. Redan 200 år e Kr nämns faddrar i samband med dopet. Man är således som fadder med i ett historiskt sammanhang. Och idag, liksom på 200-talet, är uppgiften densamma; att stödja den döpte på sin livsväg.

Från början skulle faddern gå i god för dopkandidaten och bistå med undervisning och samtal. När sedan barndopet blev vanligare så fick faddern uppdraget att ge barnet en kristen uppfostran och under medeltiden ansåg man att bandet mellan faddern och barnet var så starkt att de fick betraktas som släktingar så att faddern också fick ta ekonomiskt ansvar för barnet om föräldrarna dog. Denna sed är för länge sedan borta och att vara fadder innebär inga juridiska förpliktelser idag.

Som fadder kan man välja en vän eller släkting till familjen som ni har förtroende för. Den som ni utser till fadder ska själv vara döpt, helst också konfirmerad, men det viktigaste är att den tilltänkta faddern är beredd att ge av sin tid och omsorg. Särskilt när barnet blir litet äldre kan det vara värdefullt att ha en vuxen vän i närheten.

Ni kan välja faddrar tidigt, och det är bra om de kan vara med redan vid dopsamtalet. Ni kan också utse faddrar i efterhand. Kontakta i så fall er hemförsamling. Faddrarna kan läsa någon bibeltext, be någon av bönerna eller på något annat sätt medverka vid dopgudstjänsten.

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka