Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop i S:t Mikaels kyrka

Dopet är ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv ända in i döden. I dopet förenas människan med Gud och blir en del av kyrkans familj.

Boka tid för dop
Har du frågor eller vill du diskutera bokning av dop? Välkommen att ta kontakt med informationsservice på tfn 019-15 45 00. När ni har bokat in en tid för dop kommer den prästen som ska döpa att ta kontakt med er för att ha ett dopsamtal. Dopet är kostnadsfritt.

Doptider i S:t Mikaels kyrka
Våra doptider är:
Lördagar kl 11.00 och 14.00
Söndagar kl 13.00

Dopklänning
Mikaels församling har flera dopklänningar till utlåning. Om du vill titta närmare på dopklänningarna är du välkommen till Mikaels församlings expedition. Dopklänning bokas samtidigt som bokning av dopet sker. Kolla in våra dopklänningar här på webben!

Dopkalas i våra lokaler
Om ni vill ha ett dopkalas efter dopet finns möjlighet att vara i någon av våra lokaler. På Hjärsta gård kan ni vara upp till 25 personer och i vår församlingssal utanför S:t Mikaels kyrka finns plats för 90 personer. Lokalen bokas samtidigt som bokning av dopet sker (ring informationsservice på tfn 019-15 45 00). Församlingen tar ut en liten hyra i samband med nyttjandet av lokalerna. Kolla in våra lokaler här på webben!

Vem kan döpas?
Svenska kyrkan döper både barn och vuxna. När en ung eller vuxen människa döps, föregås dopet av undervisning. När ett barn döps åtar sig föräldrar och faddrar att hjälpa barnet in i kristen tro. Eftersom vi räknar med att barn genom dopet blir fullvärdiga medlemmar i Kristi kyrka finns vår barnverksamhet som en naturlig del i vårt ansvar för dopundervisningen

Vanliga frågor och svar om dop

Varför är det så viktigt att bli döpt?
- Dopet är vägen in, vägen in till tro och kristet liv. ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”, sa Jesus och fortsatte, ”döp dem i Faderns och Sonen och den helige Andes namn”.

Vilka dagar kan man få dop i Mikaels församling?
- Vi har reserverat speciella tider på lördagar och söndagar för dop i S:t Mikaels kyrka. Vill man, kan man dessutom få dopet infogat i själva gudstjänsten. Passar varken det ena eller det andra, kan man komma överens om någon annan tid. Huvudsaken är varken tid eller plats utan själva dopet.

Hur går ett dop till?
- Man samlas runt dopfunten. Prästen lägger handen på barnets huvud och välsignar det, ungefär som Jesus gjorde när han välsignade barnen. Sen döps barnet i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det är en del annat också som händer, men själva dophandlingen är det väsentliga.

Vem bestämmer vad man ska sjunga på dopgudstjänsten?
- Det brukar föräldrarna göra tillsammans med prästen.

Måste man ha en lång vit klänning och var får man tag på en sådan i så fall?
- Nej, det behöver man inte. Det vanligaste är att man lånar en dopklänning av kyrkan, vi har flera stycken att välja emellan.

Vad har faddrarna för funktion och måste man ha faddrar?
- Faddrarna förväntas ha omsorg om det barn man är fadder för. Till den omsorgen hör inte minst att man ber för sitt fadderbarn.

Vilka ska man bjuda till dopet?
- Det måste var och en själv få bestämma. En del vill bjuda många och andra nöjer sig med den lilla familjen.

Måste man ha en fest efter dopet?
- Nej, det är ju själva dopet som är huvudsaken. Vill man ha fest är man välkommen att använda kyrkans lokaler.

Hur blir man medlem i Svenska kyrkan?
- När någon, barn eller vuxen, döps i Svenska kyrkans ordning blir man därigenom också medlem i Svenska kyrkan. Det är huvudregeln numera. Tidigare var det inte så. Då blev barn automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan om föräldrarna var det. Den nya regeln gäller inte retroaktivt. Man mister alltså inte sitt medlemskap om man inte är döpt.

Föräldrar som tycker att man ska vänta med dopet, men ändå önskar att barnet skall bli medlem i Svenska kyrkan gör på följande sätt. Man anmäler att barnet skall bli medlem ”i väntan på dop”.

För den som inte är döpt och vill bli medlem i Svenska kyrkan gäller att dopet är medlemsgrundande. Den som redan är döpt blir däremot medlem genom anmälan.