Meny

Dop i S:t Mikaels kyrka, Örebro.

Dopet är ett löfte från Gud att vara med oss alla dagar till tidens slut. Dopets löfte gäller hela vårt liv – i både med- och motgång. Vad som än sker finns Gud alltid vid vår sida.

Boka tid och kyrka
Dopet kan du boka direkt här på webben. När dopet är inbokat tar den präst som skall ha det kontakt med dig och ni bestämmer gemensamt en tid för dopsamtal. Dopet är kostnadsfritt.

Doptider i S:t Mikaels kyrka
Våra fasta doptider är:
Lördagar kl 11.00 och 14.00
Söndagar kl 13.00, eller i samband med gudstjänst.
Passar inga av dessa tider just dig? Hör av dig, så ordnar vi det!

Dopklänning
Vill du låna en dopklänning? Mikaels församling har flera dopklänningar till utlåning för mindre barn. Kolla in våra dopklänningar här på webben!
Om du vill titta närmare på dopklänningarna är du välkommen till Mikaels församlings expedition. Dopklänning bokas samtidigt som bokning av dopet sker.
Det finns även vita kåpor att låna, om det är en ungdom eller vuxen vuxen som ska döpas. Men det går förstås lika bra att döpas i sina vanliga kläder.

Dopkalas i våra lokaler
En del vill gärna fortsätta fira sitt dop med ett dopkalas efteråt. Låna gärna lokal av oss!  Kolla in våra lokaler här på webben!
På Hjärsta gård kan ni vara upp till 28 personer och i vår församlingssal utanför S:t Mikaels kyrka finns plats för 90 personer. Lokalen bokas samtidigt som bokning av dopet sker (ring informationsservice på tfn 019-15 45 00). Församlingen tar ut en liten hyra i samband med nyttjandet av lokalerna.

Vem kan döpas?
Den som inte är döpt sedan tidigare kan bli döpt – oavsett ålder.

Ett samtal om dopet med Karin Maltén, präst i Mikael.

Varför är det så viktigt att bli döpt?
Dopet är ”vägen in”. En start på en resa tillsammans med Gud. Mitt dop kan jag alltid gå tillbaka till, oavsett vad som sker i livet. ”Jag är döpt, och Gud vandrar med mig!” Det kan jag lita på eftersom Jesus själv uppmanade sina närmaste vänner att gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. ”Döp dem”, sa Jesus. ”Döp dem i Faderns och Sonen och den helige Andes namn”. Dopet bär löftet om att Gud är med oss alla dagar.

Hur går ett dop till?
När du bokat in ett dop kommer prästen höra av sig till dig ett par veckor före själva dopdagen.
Ni träffas för att prata om dop, och om det praktiska i själva gudstjänsten t.ex. vad som ska sjungas av psalmer eller andra sånger.
Själva dopet går till så att dopfamiljen samlas runt dopfunten, och gästerna sitter i bänkarna i kyrkan. Vi kommer sjunga de psalmer och sånger som ni bestämt i förväg. Kanske någon sjunger solo? Kanske någon vill läsa en dikt?
Vi lyssnar på viktiga texter om dopet från Bibeln, och prästen håller ett litet tal. Familjen och prästen samlas kring den som ska bi döpt, och vi säger namnet högt inför Gud, och välsignar personen. 
Sedan sker själva dopet. Vi häller upp vattnet i dopfunten. Kanske finns det någon från familjen som vill hjälpa till med det? Prästen säger ”Jag döper dig, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” och öser samtidigt vatten tre gånger på huvudet på den som blir döpt.
Sedan blir det kanske mer sång, vi tänder ett dopljus som den nydöpte får ta med sig hem. Vi ber för den som blivit döpt och prästen avslutar med Välsignelsen, och sedan är allt klart. En dopgudstjänst tar knappt en halvtimme.

Bild: U Sövig

Måste man ha en lång vit klänning och var får man tag på en sådan i så fall?
Nej, det finns ingen regel som säger att den som blir döpt måste ha en vit dopdräkt eller dopklänning på sig. Det går lika bra att bli döpt i sina vanliga kläder. Om man ändå vill ha en sådan så finns det att låna av kyrkan. Här i Mikael finns flera stycken att välja emellan.
Om det är en vuxen eller ungdom som ska bli döpt, finns det också dopdräkt att låna i kyrkan. Det kallas för dopkåpa.

Vad har faddrarna för funktion, och måste man ha faddrar?
Det är målsman som bestämmer om det lilla barnet ska ha faddrar (eller gudföräldrar, det är bara ett annat ord för samma sak). Om det är en vuxen som ska bli döpt bestämmer man själv. Man måste inte ha faddrar.
En fadders uppgift är att finns som ett extra stöd för en person på den livsresa som vi alla gör tillsammans med Gud, och som påbörjas i och med dopet. Vem är jag, och vem är Gud, och hänger de sakerna faktiskt ihop? Det är frågor vi behöver hjälp att fundera kring! Då kan det vara bra att ha en fadder. En fadder förväntas också be för den döpte genom livet.
Det finns ingen åldersgräns för att bli fadder – det enda krav som finns är att personen själv ska vara döpt.

Vilka ska man bjuda till dopet?
Det är upp till var och en vilka man vill bjuda. En dopgudstjänst kan vara mycket liten, med bara några få personer och prästen närvarande. Det kan också vara fullt av folk i bänkarna, om man vill ha det så. Inget är mer rätt! Viktigt att tänka på är att om det är en person under 18 som ska döpas, måste båda vårdnadshavarna ha gett sitt medgivande till dop.

Måste man ha en fest efter dopet?
Nej, det allra viktigaste är det som sker vid själva dopet. Men om man ändå vill ha en fest efteråt, kan man alltid låna kyrkans lokaler.
Vi ordnar också Drop in-dop några gånger per år – då bjuder kyrkan på en enkel fest med doptårta efter dopet. Läs mer om Drop in dop här.

Hur blir man medlem i Svenska kyrkan?
Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i Svenska kyrkan. Dopet är medlemsgrundande, brukar vi säga. Det är prästen som skickar in dessa papper, så att den nydöpte registreras som medlem.
Den som redan är döpt, men inte är medlem i Svenska kyrkan, blir medlem genom att ansöka om medlemskap. Det kan du göra här .

 

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
Kyrkan är öppen:
Tisdag och torsdag kl 8.15 -15.00
Onsdag kl 12.00 - 15.00 
Fredag kl 8.15 -13.00
och under följande gudstjänsttider:
Onsdag 8.30 Morgonbön
Torsdag 18.30 Stilla mässa
Sönd 10.00 Gudstjänst