Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Dopet är en gåva och kärlekshandling från Jesus Kristus själv. Det är en kärlekshandling som förenar oss med Gud, men vi blir också del i den världsvida kyrkan och medlemmar i Svenska kyrkan.

Boka tid och kyrka
Har du frågor eller vill diskutera bokning av dop? Välkommen att ta kontakt med informationsservice på telefon 019-15 45 00. 

Du kan också gå direkt till bokningssidan på webben. När dopet är inbokat tar den präst som skall ha dopet kontakt med dig och bokar tid för dopsmtal. Dopet är kostnadsfritt.

Har vi några speciella doptider?

Våra dopgudstjänster är lördagar kl.11, kl.13 samt kl.16.

Dopfunten i Edsbergs kyrka
Dopfunten, Edsbergs kyrka Bild: Malin Lindström

Bor du inte i församlingen?

Om du vill ha dop i Edsberg, Mosjö, Täby, Hackvad, Tångeråsa eller i Kräcklinge kyrka men är bosatt i annan stad/församling så går det bra.Ring informationsservice på telefon 019-154500 så hjälper vi dig.

Låna dopklänning
Församlingarna har flera dopklänningar som du gärna får låna kostnadsfritt, när du döper ditt barn i någon av våra kyrkor. Du som är ungdom eller vuxen kan döpas i dina egna kläder eller i en konfirmandkåpa som du också får låna här. Du bokar klänning/konfirmandkåpa samtidigt som du bokar dopet.

Hyra lokal för dopfesten
Vill du hyra en lokal till dopfesten? Det går bra att boka Edsbergs församlingshem som rymmer ca 80 personer, Mosjö församlingshem (för ca 100 personer) eller Täbygården (för ca 100 personer). Församlingen tar ut en kostnad för lokalen och den kan bokas i samband med att ni bokar tid för dop. 

Man kan döpas oavsett ålder

Det finns ingen åldersgräns för dop. I Sverige är barndop vanligast men många döps också som ungdom eller vuxen. Den som konfirmeras måste vara döpt först, så därför döps många ungdommar under sin konfirmationstid.

Läs mer om kyrkorna och våra olika församlingshem i vår vigselfolder!

Åt mig har gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:18-20

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka