Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Dopet är en gåva och kärlekshandling från Jesus Kristus själv. Det är en kärlekshandling som förenar oss med Gud, men vi blir också del i den världsvida kyrkan och medlemmar i Svenska kyrkan.

Boka tid och kyrka
Välkommen att boka tid för dop i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar! Du bokar genom att ringa informationsservice på telefon 019-15 45 00. 

Dopfunten i Edsbergs kyrka
Dopfunten, Edsbergs kyrka Bild: Malin Lindström

Låna dopklänning
Församlingarna har flera dopklänningar som du kan gärna får låna. Du bokar klänning samtidigt som du bokar dopet (ring informationsservice på telefon 019-15 45 00).

Hyra lokal för dopfesten
Vill du hyra en lokal till dopfesten? Det går bra att boka Edsbergs församlingshem som rymmer ca 80 personer, Mosjö församlingshem (för ca 100 personer) eller Täbygården (för ca 100 personer). Församlingen tar ut en kostnad för lokalen och den kan bokas i samband med att ni bokar tid för dop. 

Läs mer om kyrkorna och våra olika församlingshem i vår vigselfolder!

Åt mig har gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:18-20

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka