Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöks- och postadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Suomenkielinen diakonia- ja ystävätiimi/Finskspråkig diakoni- och väntjänstteam

Ruotsin kirkon suomenkielinen diakonia- ja ystävätiimi Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkig diakoni- och väntjänstteam i Örebro


Suomenkielinen diakoia- ja ystävätiimi

Diakoniatyö perustuu Jeesuksen esimerkkiin ja opetukseen lähimmäisenrakkaudesta. Keskeistä Jeesuksen mukaan oli kohtaaminen kristillisessä hengessä, että ketään ei jätetä yhteisön ulkopuolelle.Örebrossa ystäväpalvelu on yksi osa diakoniatyötä. Ystäväpalvelu on seurakuntalaisia varten.
Ystäväpalvelu toimii seurakuntalaisten parissa mm.

-Hjärsta Gårdilla (Hjärstavägen 33) yhteislauluilloissa kerran kuussa perjantaisin,

-Suomi-kodilla (Varbergagatan 80), iltapäiväkahvien merkeissä tiistaisin,

Haluatko tulla mukaan ystäväksi, olla
korvina,
silminä,
tukena ja ilona lähimmäiselle?
Erityisesti tarvitsemme apua kuljetuksissa jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan.

Voit auttaa kerran tai useammankin jos haluat.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ja ystäväpalvelun toiminnasta, ota yhteys diakoni Taina Sandbergiin!

Finskspråkig diakoni- och väntjänstteam

Det diakonala arbetet grundar sig i Jesus som förebild och läran om kärleken till sin nästa. Det centrala enligt Jesus är mötet i kristen anda, att ingen behöver vara utanför gemenskapen. I Örebro är väntjänsten en dela av det diakonala arbetet. Väntjänsten är till för församlingsborna.

Väntjänsten medverkar i bl.a.

- Hjärsta gården (Hjärstavägen 33) allsångskvällarna som är en fredag i månaden

- ”Finska-hemmet” (Varbergagatan 80) eftermiddagskaffe varje tisdag

Vill du delta som en vän, vara

en lyssnare,

vara den som ser,

vara till stöd och glädje för din näste?

Vi behöver särskilt hjälp med skjutsningar till gudstjänster och övriga verksamheter.

Du kan hjälpa till en eller flera gånger.

Om du är intresserad av ideellt arbete eller väntjänstens olika verksamheter, ta då kontakt med diakonen Taina Sandberg!