Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning i Nikolai

Här kan du läsa mer om begravning i Nikolai församling.

Örebro Nikolai församling vill gärna hjälpa och stödja dig på alla sätt vid en anhörigs eller väns bortgång och vid en begravningsgudstjänst.

Vi rekommenderar gärna vår vackra kyrka - S:t Nicolai - som begravningskyrka och församlingshemmet för eventuell minnesstund.

Innan begravningsgudstjänsten träffas prästen och de anhöriga för att gå igenom begravningsgudstjänstens olika moment och för att tillsammans välja psalmer och minnesord. Önskas solosång eller instrumental musik så hjälper gärna församlingens musiker till att ge råd och stöd.

Vid begravning i S:t Nicolai kyrka kan ni utan kostnad låna bårtäcket som syns på bilden. Bild: Svenska kyrkan Örebro: Hernan Martinez-Castillo

Söndagen efter begravningsgudstjänsten är det tacksägelse i kyrkan. Det innebär att församlingen i gudtjänstens förbön ber och tänder ett ljus för den som har gått bort. Den närmaste anhörige får en inbjudan till denna gudstjänst men alla är varmt välkomna.

En tid efter begravningen blir den närmast anhörige inbjuden till "Leva vidare grupp"  för att få dela tankar och funderingar tillsammans med andra och två av församlingens präster eller diakoner.

Har du frågor eller vill du diskutera bokning av begravning? Välkommen att ta kontakt med Informationsservice på tfn 019-15 45 00

Vill du tala med en präst eller en diakon och behöver kontaktuppgifter? Informationsservice förmedlar gärna kontakten på tfn 019-15 45 00

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka