Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning i S:t Mikaels kyrka

Döden är svår att tala om, att förstå sig på och att möta. Ändå vet vi så väl att den är en del av livet.

När någon drabbas av sorg, när en anhörig eller vän har avlidit är det viktigt att stanna upp, minnas och sörja. En begravningsgudstjänst skall ge de sörjande tillfälle att få ta ett värdigt och fint avsked av den avlidne.

Begravningsgudstjänster är vanliga i S:t Mikaels kyrka. I begravningsgudstjänstens ordning får vi sjunga, lyssna till musik, bön och bibelord som kan ge tröst och hopp.

Efter gudstjänsten läggs vanligen blommorna ut vid det ingermanländska monumentet som finns alldeles utanför kyrkporten. Där får blommorna ligga kvar i några dagar.

Bild: U Sövig

Begravningsbyråerna åtar sig praktiska åtgärder i samband med dödsfallet.
Inför begravningsgudstjänsten tar prästen kontakt med anhöriga för ett samtal.

Efter begravningsgudstjänsten väljer många att inbjuda till en minnesstund. Den kan mycket väl vara i S:t Mikaels kyrka.

Ett alternativ till en blomsterprydd kista är att använda ett bårtäcke. Kyrkan äger ett sådant bårtäcke som tillhandahålles utan kostnad.


Har du frågor eller vill du diskutera bokning av begravning?
Välkommen att ta kontakt med Informationsservice på tfn 019-15 45 00


Begravningsgudstjänstens olika moment
Klockringning.
Ingångsmusik eller inledningsmusik.
Extra sång/musik om så önskas.
Psalmsång.
Griftetal, detta tal riktar sig till de anhöriga och tar upp frågor om livet, döden, sorgen och hoppet om evigt liv.
Bön.
Överlåtelse, alla står upp för att visa vördnad och uppmärksamhet när den avlidne i Guds barmhärtighet och frid överlämnas till gravens vila.
Bibelläsning.
Psalm/musik om så önskas.
Begravningsbön och Vår Fader
Avslutning när avskedet är på kyrkogården och det är jordbegravning:
Välsignelsen.
Psalm.
Extra musik/sång om så önskas.
Avslutningsmusik.
Alla reser på sig när det är dags att bära ut kistan. Kistan bärs ut under orgelmusik. De församlade går med ut och de närmast anhöriga går närmast kistan.
Gravsättning, kistan sänks i graven.
Avskedstagandet äger rum vid graven. Deltagarna går fram till graven och lägger ner sina handbuketter. Tal kan hållas vid avskedet.
Slutbön.
Anhöriga lämnar graven och de andra deltagarna följer dem.

Avslutning när avskedet är i kyrkan:
Psalmsång.
Avskedstagande, närmast anhöriga går fram först och följs sedan av övriga deltagare. Handbuketterna läggs på kistan. Tal kan hållas vid avskedet.
Slutbön.
Välsignelsen.
Extra sång och musik om så önskas.
Utgångsmusik eller avslutningsmusik.