Foto: U Sövig

Begravning i S:t Mikaels kyrka

Döden är en del av livet men kan vara svår att tala om, att förstå sig på och att möta. När någon drabbas av sorg, när en anhörig eller vän har avlidit är det viktigt att stanna upp, minnas och sörja. En begravningsgudstjänst skall ge de sörjande tillfälle att få ta ett värdigt och fint avsked av den avlidne.

Boka en begravning i Svenska kyrkan
När en anhörig ska begravas är det ofta rätt många val som ska göras. Så långt det är möjligt ska den avlidnes önskemål uppfyllas. Om den avlidne inte själv har uttryckt några önskemål är det du som anhörig som bestämmer.

En begravningsbyrå kan hjälpa till med det praktiska runt en begravning, som till exempel bokning av gudstjänstlokal, präst och musiker samt köp av kista, urna och transporter, men det sker alltid på uppdrag av dig som anhörig. Det är du som bestämmer vem som ska göra vad. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag.
Dödsboet står för kostnader som bland annat rör kista, svepning, kistdekoration och transporter samt eventuell sång eller instrumentalsolist utöver kyrkomusikern.
Ett alternativ till en blomsterprydd kista är att använda ett bårtäcke. 
S:t Mikaels kyrka äger ett sådant bårtäcke som tillhandahålles utan kostnad. Bårtäcket bokar du hos Informationsservice i samband med bokning av begravningsgudstjänst.
Anhöriga kan även själv ta kontakt med Svenska kyrkan (Informationsservice på tfn 019-15 45 00) för att boka begravningsgudstjänst, gravplats och minnesstund.

Enligt begravningslagen ska kroppen gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad från dödsdatumet.

Begravningsgudstjänsten
När begravningsgudstjänsten är inbokad hör prästen av sig till de anhöriga för att boka in en tid för ett begravningssamtal. Då träffas prästen och de anhöriga för att gå igenom gudstjänstens olika moment och för att tillsammans välja psalmer och minnesord.
Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och den är en del i sorgeprocessen så det är viktigt att det känns bra och blir till ett fint minne.

Minnesstund
Direkt efter begravningsgudstjänsten samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i ett församlingshem eller i någon annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Här kan du se vilka lokaler som finns att hyra till minnesstund i Mikaels församling. Lokalen bör bokas i samband med att begravningsgudstjänsten bokas. Ta kontakt med Informationsservice på tfn 019-15 45 00.

Tacksägelse
För den som har varit medlem i Svenska kyrkan sker tacksägelsen under en gudstjänst i den avlidnes församling söndagen efter begravningsgudstjänsten. Det innebär att man i gudstjänstens förbön läser upp den avlidnes namn och tänder ett ljus för den som har gått bort. Församlingen samlas i en kort bön för dem som sörjer medan kyrkans klockor ringer. Den närmaste anhörige får en inbjudan till denna gudstjänst men alla är varmt välkomna.

Vad kostar en begravning?
Gravplats, gravsättning, lokal för ceremonin och kremering är redan betalt genom begravningsavgiften, som alla betalar, oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte.
För medlemmar i Svenska kyrkan är även präst, kyrkomusiker, vaktmästare och eventuella kistbärare kostnadsfritt eftersom de betalt detta via sin kyrkoavgift.

Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan är det ändå möjligt för er som anhöriga att ha en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning, men då tillkommer det en kostnad för det.

”Leva vidare”, samtalsgrupp för sörjande 
Ibland kan sorgen kännas för tung att bära på egen hand. När du känner så kan det underlätta att få prata med andra som är i samma situation – det kan göra din sor­g lättare att bära. Svenska kyrkan vill finnas där för dig – i sorgen, och hoppet. Därför har vi flera samtalsgrupper för olika åldrar där du som sörjer får chans träffa andra i samma situation. Grupperna leds av en präst eller diakon, man ses ca fem gånger och träffarna är i Örebro pastorat. 
För mer information om Svenska kyrkans stöd- och sorgegrupper i Örebro,
kontakta Marie-Anne Gustafson präst, på telefon 019-15 46 10 eller
e-post: marie-anne.gustafson@svenskakyrkan.se

Har du frågor eller vill du diskutera bokning av begravning? Välkommen att ta kontakt med Informationsservice på tfn 019-15 45 00

Bårtäcket i S:t Mikaels kyrka Foto: U Sövig

Begravningsgudstjänstens olika moment
Klockringning.
Ingångsmusik eller inledningsmusik.
Extra sång/musik om så önskas.
Psalmsång.
Griftetal, detta tal riktar sig till de anhöriga och tar upp frågor om livet, döden, sorgen och hoppet om evigt liv.
Bön.
Överlåtelse, alla står upp för att visa vördnad och uppmärksamhet när den avlidne i Guds barmhärtighet och frid överlämnas till gravens vila.
Bibelläsning.
Psalm/musik om så önskas.
Begravningsbön och Vår Fader
Avslutning när avskedet är på kyrkogården och det är jordbegravning:
Välsignelsen.
Psalm.
Extra musik/sång om så önskas.
Avslutningsmusik.
Alla reser på sig när det är dags att bära ut kistan. Kistan bärs ut under orgelmusik. De församlade går med ut och de närmast anhöriga går närmast kistan.
Gravsättning, kistan sänks i graven.
Avskedstagandet äger rum vid graven. Deltagarna går fram till graven och lägger ner sina handbuketter. Tal kan hållas vid avskedet.
Slutbön.
Anhöriga lämnar graven och de andra deltagarna följer dem.

Avslutning när avskedet är i kyrkan:
Psalmsång.
Avskedstagande, närmast anhöriga går fram först och följs sedan av övriga deltagare. Handbuketterna läggs på kistan. Tal kan hållas vid avskedet.
Slutbön.
Välsignelsen.
Extra sång och musik om så önskas.
Utgångsmusik eller avslutningsmusik.

 

 

 

Foto: U Sövig

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(Öppet mellan kl. 9–16 varje helgfri vardag. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka

Kyrkan är öppen under följande gudstjänsttider:
Onsdagar 8.30 Morgonbön
Torsdagar 18.30 Veckomässa
Söndagar 10.00 Gudstjänst