Foto: Strateg

Bach to Örebro 2018–2020

Bach to Örebro är en unik konsertserie 2018–2020 med J.S. Bachs samtliga stora sakrala verk för kör och orkester i en samlad serie, nio konserter i S:t Nicolai kyrka. Satsningen har kunnat förverkligas genom att flera aktörer, däribland Svenska kyrkan, valt att samverka med varandra.

"Är det en musikalisk upplevelse med kompetenta musiker, sångare och solister man söker kan man sluta leta. Då är det bara att leta upp nästa konsert i serien Bach to Örebro och säkra sig en biljett" skrev NA:s recensentefter att ha hört del 1 i serien Bach to Örebro – Johannespassionen – som gavs den 24 och 25 mars i S:t Nicolai kyrka. Sedan dess har lovorden fortsatt att hagla över serien.

Nio konserter – S:t Nicolai kyrka fylld till 90 %

Inom ramen för satsningen Bach to Örebro har Örebro kammarkör och Örebro barock genomfört totalt nio Bachkonserter i S:t Nicolai kyrka, med Fred Sjöberg som dirigent. Konserterna har haft en snittbeläggning på drygt 90 procent.

Bach to Örebro har haft tre huvudfinansiärer – Örebrokompaniet, Örebro kommuns kulturnämnd och Svenska kyrkan Nikolai församling – men även andra aktörer har bidragit på olika sätt.

En sådan partner är Örebro kulturskola, som också involverats i serien. Bach to Örebro har arrangerat workshops, bildelever har smyckat kyrkan inför Juloratoriet och sång-, stråk- respektive danselever har medverkat vid några av konserterna.

Finalen på Örebro konserthus inställd p.g.a. corona

Bach to Örebro stöds även av Länsmusiken i Örebro som avslutar projektet. Finalen blir monumentalverket Matteuspassionen, som skulle ha framförts fredagen den 17 april 2020 på Örebro konserthus med Svenska kammarorkestern och Örebro kammarkör under ledning av Thomas Dausgaard.  Konserten har ställts in.

Bach to Örebro finns även på Facebook.

Konsertserien ”Bach to Örebro” 2018–2020

  • Johannespassionen. Två konserter 24–25 mars 2018, S:t Nicolai kyrka.
  • Tre motetter. Singet dem Herrn BWV 225, Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226, Komm, Jesu komm BWV 229. Konsert 3 november 2018, S:t Nicolai kyrka.
  • Juloratoriet del 1–3. Två konserter 1–2 december 2018, S:t Nicolai kyrka. 
  • H-mollmässan. Konsert 14 april 2019, S:t Nicolai kyrka.
  • Tre motetter. Jesu, meine Freude BWV 227, Fürchte dich nicht BWV 228, Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230. Konsert 3 november 2019, S:t Nicolai kyrka. 
  • Juloratoriet del 4–6. Två konserter 30 november och 1 december 2019, S:t Nicolai kyrka.
  • Final: Matteuspassionen 17 april 2020 på Örebro konserthus. Svenska kammarorkestern och Örebro kammarkör under ledning av Thomas Dausgaard. Biljettförsäljningen är igång via Ticketmaster. Konserten finns även som Facebook-event.

Karl Magnus Jansson

Karl Magnus Jansson

Svenska kyrkan i Örebro

Musik, Organist, Nikolai församling, Örebro pastorat

Aktuellt om "Bach to Örebro"