Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Babysång och barnsång i Almby församling

Du och ditt barn är välkomna till babysång för barn 0-18 månader (anmälan) på tisdagar eller till öppna förskolans sångsamling för barn 0-5 år (öppen grupp) på måndagar i Almby församlinghem i Örebro! Grupperna är nu fulltecknade, men det går bra att skriva upp sig på reservlista.

Babysång och rytmik för barn 0-18 månader i Almby församlingshem

Att sjunga och dansa med sitt lilla barn är härligt. Sången och rytmen når dit orden aldrig når och för med sig trygghet, gemenskap och glädje för er båda.

Vi startar två grupper, den ena för barn 0-9 månader och den andra för barn 10-18 månader.

Obs! Grupperna är nu fulltecknade, men det går bra att skriva upp sig på reservlista.

Babysång för barn 0-9 månader

Gruppen startar tisdag 22 januari.  Sångstunden håller på ca 30 minuter.

Tid och plats: Tisdagar kl 10.15 - 10.45 i Almby församlingshem, Almbyvägen 4, nedre våningen, ingång B (vid barnvagnsgaraget). Gruppen vänder sig till vuxen med barn 0-9 månader.

Kostnad: 150 kronor

Anmälan: Du anmäler dig och ditt barn till almby.forsamling@svenskakyrkan.se eller 019-15 46 77. Ange namn på dig och ditt barn, mobilnummer, epost samt födelsedatum på barnet.

Mer information: Kontakta gruppens ledare Inger Isacson, 019-15 47 11 eller inger.isacson@svenskakyrkan.se

Babysång för barn 10-18 månader

Gruppen startar tisdag 15 januari. Sångstunden håller på ca 30 minuter.

Tid och plats: Tisdagar kl 9.30 - 10 i Almby församlingshem, Almbyvägen 4, nedre våningen, ingång B (vid barnvagnsgaraget). Gruppen vänder sig till vuxen med barn 10-18 månader.

Kostnad: 150 kronor

Anmälan: Du anmäler dig och ditt barn till almby.forsamling@svenskakyrkan.se eller 019-15 46 77. Ange namn på dig och ditt barn, mobilnummer, epost samt födelsedatum på barnet.

Mer information: Kontakta gruppens ledare Inger Isacson, 019-15 47 11 eller inger.isacson@svenskakyrkan.se

 

BARNSÅNG på öppna förskolan i Almby församlingshem


Måndagar kl 10 i Almby församlingshem, Almbyvägen 4, nedre våningen, ingång B (vid barnvagnsgaraget)

Välkommen till sångsamling (barnsång) för barn 0-5 år och föräldrar. Ingen anmälan behövs. Samlingen är öppen och ingår i öppna förskolan på måndagar.

Mer information: Kontakta Inger Isacson på e-post
inger.isacson@svenskakyrkan.se eller på telefon 019-15 47 11

Inger Isacson

Inger Isacson

Svenska kyrkan i Örebro

Almby församling, Pedagogik, Örebro pastorat

Mer om Inger Isacson

Församlingsassistent

barnsång Bild: IKON J Casteryd (beskuren)

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan