Foto: Johannes Frandsen/IKON

Digital sångsamling för "Babycafé i Olaus Petri"

Mötesplatser på dagtid för dig med det lilla barnet: 2-6 och 6-10 månader gammalt

DIGITAL SÅNGSAMLING FÖR BARN I ÅLDERN 2-10 MÅNADER OCH DERAS VUXNA

Det är roligt att sjunga tillsammans, kom och var med! Vi inleder med en sångstund där vi sjunger, gör rörelser och ramsor. Efteråt samtalar vi om barn och föräldraskap. 

Plats: Digitalt mötesrum på Zoom

Tid: Tisdagar kl. 10.00-10.40 för barn i åldern 6-10 månader, tisdagar kl. 15.00-15.40 för barn i åldern 2-6 månader. Vi startar vårterminens digitala sångsamlingar den 19 januari. 

Mer info och anmälan: Skicka e-post till Anette Hållgärde så får du en länk och kan klicka dig in i sångsamlingens digitala mötesrum. Ange vilken av tiderna du anmäler dig till (kl.10.00 eller 15.00) så att du får rätt länk. Begränsat antal deltagare, sångstunden riktar sig till boende i Örebro kommun. 

Om restriktionerna lättar så det öppnas upp för fysiska träffar så kommer vi att ha Babycafé med sångsamling i församlingshemmet.

Anslut till sångsamling: Du får en länk via mejl och kan klicka dig in i sångsamlingens digitala mötesrum.

 

Vid anmälan hanteras dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat på svenskakyrkan.se/orebro/gdpr

 

  • Tisdagar 10.00-12.00 för dig med barn som är 6-10 månader gammalt.
  • Tisdagar 13.30-15.30 för dig med barn som är 2-6 månader gammalt.

Vi inleder med en gemensam samling där vi sjunger och samtalar om barn och föräldraskap. Sedan fikar vi tillsammans!

Lokaler

Verksamheten bedrivs i källarplanet av Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2D, Örebro, bredvid Olaus Petri kyrka.

2021

Vårterminen 2021, terminsstarter:
19/1 babycafé 6–10 mån, 19/1 babycafé 2–6 mån, 21/1 pappis, 21/1 öppen förskola.

Vi följer skolterminerna och har stängt under alla lov. 

Terminsavslutning vecka 23 för Öppna förskolans alla verksamheter

Kontakt:

Anette Hållgärde, församlingspedagog 019-15 47 10
Peter Kempe (Pappis), familjepedagog 019-15 46 80, 076-772 03 16
Ann-Christin Rundh, fritidsledare 019-15 46 68, 076-772 03 06

 

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-18.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling