Mosjö kyrkogård

Mosjö kyrkogård

Mosjö kyrkogård vilar på en ås söder om Örebro invid den gamla Kungsvägen mellan Stockholm och Göteborg.

Kontakten med det förgångnas historia är påtaglig runt den gamla medeltidskyrkan i sandsten.

En stenmur omgärdar kyrkogården, vars äldre del sträcker sig söder om kyrkan. Vintergrön stensöta i spridda grupper, sedummattor och sirliga mönster av lavar gör muren till en effektfull inramning.

En utvidgning är placerad öster om den gamla kyrkogården. Ett rikt bestånd av uppvuxna lövträd höjer sina praktfulla kronor över gravfälten.

Mosjö kyrkogård
Askgravplatser, Mosjö kyrkogård
Askgravlunden, Mosjö kyrkogård Foto: Maria Gustavsson

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42