Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Vill du ge en kollekt?

Även om man firar gudstjänst digitalt finns det ändå möjlighet att ge en kollekt till söndagens ändamål.

Du kan dels lämna din kollekt via Swish: 123 696 85 07  Skriv Kollekt och datum på meddelanderaden. Tänk på att skicka in din kollekt senast på kvällen samma dag, så att den kommer med i redovisningen.

Dels kan du, om du kommer till kyrkan efter högmässan för att ta emot nattvarden, lägga din kollekt i någon av kyrkans kollektbössor som vanligt.

Söndag 31 januari: Svenska kyrkans Unga. 
Söndag 7 februari: Kyrkosångsförbunden i Göteborgs stift.
Söndag 14 februari: Act Svenska kyrkan (start för fastekampanjen). 
Söndag 21 februari: Panzisjukhuset i Kongo. 
Söndag 28 februari: Helsjöns folkhögskola.