Foto: Pixabay

6 Passionsandakter

Under fastan kommer en passionsandakt att läggas ut varje tisdag på församlingens Facebooksida med start 23 februari. Andakterna följer Markusevangeliets skildring av Jesu lidande.

Du når dem här:https://sv-s.facebook.com/orbyskeneforsamling/  

OBS! Du behöver inte vara med i Facebook för att följa fördjupningskvällarna. När du kommer in via länken kan det komma upp fönster där du ombeds logga in eller skapa konto. Välj Inte nu eller stäng det lilla fönstret på krysset i fönstrets övre högra hörn.

Här nedanför kan du se passionsandakt nr 1 från Svenasjö kyrka med kyrkoherde Fredrik Gyllensvärd, som sändes 23 februari.