Digitala andakter och gudstjänster

hämta en Psalmbok

Nu när det finns många digitala andakter och gudstjänster på tv och internet vill vi erbjuda er en psalmbok. Vi har många psalmböcker av de äldre upplagorna, både med och utan noter, som inte används i församlingen längre och vi tror att de skulle komma till användning hemma hos er istället. Psalmböckerna är inte ”med tillägg” vilket innebär att psalmerna med nummer 701-800 inte finns med, men övriga psalmer finns.

Du kan hämta en psalmbok i Oppmanna kyrka, Vånga kyrka eller Oppmanna församlingshem vardagar kl. 9-15. Vill du vara säker på att det är öppet i kyrkan kan du ringa ringa till expeditionen eller vaktmästarna.

Välkommen att hämta ett exemplar!