Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Opinion – vi påverkar

Svenska kyrkan vill påverka för att förändra. Här kan du läsa mer om några delar av vårt arbete. Här hittar du också våra debattartiklar, brev och positionspapper.

Svenska kyrkan ser det som en del av vårt kristna uppdrag att arbeta för alla människors lika rättigheter. För Gud har alla människor ett oändligt värde. När en människa kränks, då kränks Gud. 

Vi ser att mänsklighetens långsiktiga överlevnad hotas på jorden. Därför vill vi arbeta både mot överexploatering och för en rättvis fördelning av jordens resurser. Vi har också ett uppdrag att arbeta för fred och försoning mellan människor.

Svenska kyrkan vill ta ställning varje dag runt om i Sverige och i vårt internationella arbete. Här visar vi några exempel på hur Svenska kyrkan på nationella nivå arbetar för att påverka och förändra.

Läs mer om vårt kristna uppdrag

Debattartiklar, brev och positionspapper