Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Onsala församling

På Jungfru Marie bebådelsedag får vi lyssna på instrument från hela världen. Thomas Carlström kommer att med musik illustrera "hela världens Maria". Vid kyrkkaffet blir det lotteri till förmån för fastekampanjen och Svenska kyrkans internationella arbete. Välkomna till högmässan söndag 24 mars kl 11 i Onsala kyrka.

Musik från hela världen

På Jungfru Marie bebådelsedag får vi lyssna på instrument från hela världen. Thomas Carlström kommer att med musik illustrera "hela världens Maria". Vid kyrkkaffet blir det lotteri till förmån för fastekampanjen och Svenska kyrkans internationella arbete. Välkomna till högmässan söndag 24 mars kl 11 i Onsala kyrka.

Musikgudstjänst om Maria, den utvalda. Med kyrkokören, Erik Wing, cello, och Ulrika Högstrand, orgel och piano. Söndag 24 mars kl 19 i Onsala kyrka.

Himlen har valt

Musikgudstjänst om Maria, den utvalda. Med kyrkokören, Erik Wing, cello, och Ulrika Högstrand, orgel och piano. Söndag 24 mars kl 19 i Onsala kyrka.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen GDPR. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Har du frågor kring hur Onsala församling hanterar dina personuppgifter kontakta Kalle Påsse Sundvall, kalle.passe.sundvall@svenskakyrkan.se, tel 0706-12 02 34.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter