Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vila, växa, vandra

Naturen som kraftkälla

Tid för andrum för dig som befinner dig mitt i vardagsstressen, som
kanske längtar efter att finna en bättre balans med hjälp av ”den gröna miljön”; naturen och trädgårdens betydelse för välmående och återhämtning. Lugna trädgårdsaktiviteter och föreläsningar blandas med samtal och stillhet. Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.
Torsdagar kl 18–20 på Noas Ark  •  29/8, 5/9, 12/9 och 19/9
Anmälan till josefin.brander@svenskakyrkan.se senast 23/8.

Pilgrimsvandring

Det centrala i pilgrimsvandring är inte målet, utan vandringen och vägen. Följ med och se vad vi möter bakom vägkröken och inom oss själva. Några gånger om året pilgrimsvandrar vi tillsammans. Vandra gärna med.

Stilla dag på Noas Ark

Lördag 28 september kl 10-15
Kom och vila dig lite. Ta en paus från vardagsstressen. Var med på en stilla dag i härlig grön miljö på Noas Ark. Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch.
Anmälan senast 23/9 till Josefin Brander, josefin.brander@svenskakyrkan.se