Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Retreat- och pilgrimshelg i Helsjön

Vandra med frälsarkransen – antingen i stillhet eller med benen. Lördag 4 - söndag 5 april.

Temat för helgen är frälsarkransen och du kan välja att pilgrimsvandra eller att i stillhet be utifrån pärlorna i frälsarkransen. Kostnad: 700 kr. Boende och mat ingår, men man får ta sig till Helsjön på egen hand. Anmälan senast 20/3 till marianne.pleijel@svenskakyrkan.se