Påskliljor och Jesus på korset
Foto: Magnus Aronson/IKON

Påskens händelser - en spelplan för mitt eget liv?

Kan vi finna tröst, kraft och hopp i påskens dramatiska skeende? Under tre bibelkvällar får vi samtala och dela tankar. Vi träffas digitalt via zoom. Välkommen att vara med.

Kan vi finna tröst, kraft och hopp i påskens dramatiska skeende? Ja, vi tror det. Precis som när vi lägger ut en spelplan på bordet framför oss eller står mitt på en stor spelplan så vet vi att om vi börjar utforska den kommer vi att hitta mönster, regler, möjligheter och gränser...och vad som kan hända när gränser överskrids. Kan vi tänka så om påskens berättelser?

Vill du tillsammans med oss läsa Bibelns berättelser om påsken, utforska, lära nytt, samtala och dela tankar och erfarenheter så är du välkommen till Bibelkvällarna med prästerna Elisabeth Karlsson och Gunilla Jutvik.

När?
Söndagar kl 18-19      28 februari, 14 mars, 28 mars

Var och hur?
Digitalt via Zoom (verktyg för videomöte via dator eller smartphone). Den som har anmält sig får en länk via e-post.
Anmälan till: elisabeth.m.karlsson@svenskakyrkan.se

Kontakt för mer information: Gunilla Jutvik, 0732-52 38 11,  Elisabeth Karlsson 0706-12 57 03.