Onsala församling och coronapandemin

Onsala församling följer myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut. Vi får tillsammans hjälpas åt att fortsätta hålla ut, att hålla avstånd och att hålla gemenskapen levande.

Svenska kyrkan följer myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut. I Onsala församling kommer en del verksamheter att pausas, genomföras digitalt, flyttas fram eller ställas in.

Vid de verksamheter där vi möts fysiskt följer vi rekommendationerna och genomför verksamheterna på ett säkert sätt. Vuxna som lämnar och hämtar ska därför inte komma in i lokalerna.

Från den 14 juli går det att boka församlingshemmet för dopkaffe eller begravningskaffe. Max 50 deltagare i lokalen.

Du är alltid välkommen att ringa prästerna eller diakonerna i Onsala församling. Kontaktuppgifter finns nedan, under ”Behöver du någon att prata med?”.

Dop, vigsel och begravning

Onsala församling tar myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut på största allvar och agerar för att smittspridningen begränsas och att så få som möjligt drabbas. Det är en självklarhet för Onsala församling att vara med och ta ansvar och att vi visar stor omsorg om varandra.

Vid dop, vigslar och begravningar får max 50 personer samlas i Onsala kyrka. De som samlas ska förstås inte ha sjukdomssymptom. Inför varje enskild förrättning för prästen en dialog med de närmaste kring utformandet av aktuellt dop, vigsel eller begravning. Hör gärna av dig till församlingsexpeditionen, tel 0300-56 95 00 om du har frågor.

Läs mer om begravning här