Onsala församling och coronapandemin

Onsala församling pausar de flesta verksamheter med anledning av Folkhälsomyndighetens råd och regeringens beslut. Det som fortfarande genomförs är fritids på Noas Ark, dop och begravningar. Söndagens gudstjänst sänds digitalt. Vi får tillsammans hjälpas åt att fortsätta hålla ut, att hålla avstånd och att hålla gemenskapen levande.

Svenska kyrkan följer myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut. I Onsala församling kommer en del verksamheter att pausas, flyttas fram eller ställas in.

Till och med 24 januari pausas alla verksamheter där vi möts fysiskt förutom

  • Fritidsverksamheten på Noas Ark
  • Dop
  • Begravningar

Söndagens gudstjänst sänds digitalt via Facebook - Onsala församling Svenska kyrkan
Gudstjänsterna går endast att följa under gudstjänsttid, alltså från kl 11 och under det att gudstjänsten pågår i kyrkan. Gudstjänsten kommer inte att finnas kvar på Facebook eller på hemsidan efter gudstjänsten.

Även verksamheterna för barn födda 2005 och yngre pausas.
Under perioden sker ingen uthyrning av församlingshemmets lokaler.

Du är alltid välkommen att ringa prästerna eller diakonerna i Onsala församling. Kontaktuppgifter finns nedan, under ”Behöver du någon att prata med?”.

Äldre kvinna talar i telefon

Gretas telefon.

Vill du "småprata" en stund? Ring 0760-11 15 42. Telefonen bemannas av en grupp glada pensionärer som turas om att svara. Telefonen är öppen måndag, onsdag och fredag kl 14-16.

Papperskassar fulla med mat

Behöver du praktisk hjälp?

Kontakta gärna diakonerna Josefin Brander, tel 0300-56 95 21, josefin.brander@svenskakyrkan.se eller Karin Piläng, tel 0300-56 95 07, karin.pilang@svenskakyrkan.se

Ljusskepp i Onsala kyrka

Vi tänder ljus åt dig.

Vill du att vi tänder ett ljus i ditt ställe? Hör av dig till församlingsexpeditionen tel 0300-56 95 00 eller onsala.forsamling@svenskakyrkan.se så tänder vi det åt dig.

Dop, vigsel och begravning

Onsala församling tar myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut på största allvar och agerar för att smittspridningen begränsas och att så få som möjligt drabbas. Det är en självklarhet för Onsala församling att vara med och ta ansvar och att vi visar stor omsorg om varandra.

 

Vid dop, vigslar och begravningar gäller det deltagarantal som myndigheterna beslutat. De som samlas ska förstås inte ha sjukdomssymptom. Inför varje enskild förrättning för prästen en dialog med de närmaste kring utformandet av aktuellt dop, vigsel eller begravning.

Läs mer om begravning här