Kommentar om samarbetet mellan Onsala församling och Kapareskolan

Nyhet

Onsala församling har, liksom alla andra församlingar i Svenska kyrkan, en mängd olika verksamheter och ett brett kontaktnät. I just den här delen av församlingens verksamhet har vi att rätta oss efter skollagen och det är med utgångspunkt i detta och med skollagen som grund som samarbetet mellan Kapareskolan och Onsala församling vilar.

Utifrån dessa premisser har Onsala församling och Kapareskolan under många år funnit ett mycket gott och uppskattat samarbete. Detta har också kommit till uttryck från såväl elever som lärare.

En av församlingens pedagoger bemannar ett rum på Kapareskolan kallat Greenroom, som är ett uppehållsrum dit elever frivilligt kan komma och spela pingis, få hjälp med läxläsning, prata om det som eleven önskar eller sitta ner en stund för trygg och självvald egentid. Församlingen och pedagogen möter här eleven utifrån ett medmänskligt perspektiv. 

Utifrån detta delar församlingen inte den kritik som uppkommit utan har samma uppfattning som skolledningen att samarbetet ryms inom skollagen. 

Andreas Bexell
Kyrkoherde, Onsala församling