Anna Weister Andersson

Ny projektkör - Give us compassion

Vill du vara med i höstens projektkör? Vi kommer sjunga sånger av Anna Weister Andersson som är gospelartist, låtskrivare och körledare.

Projektkören är för dig mellan 25 och 65 år. Vi övar måndagar kl 18.30–20.00: 4/9, 11/9, 18/9, 2/10, 16/10 och 30/10. 
Söndag 5 november får vi under en halvdag besök av Anna Weister Andersson och på kvällen har vi en gospelgudstjänst i Onsala kyrka. 

Anmälan till rebecka.runeson@svenskakyrkan.se