Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Naturen som kraftkälla

Tid för andrum för dig som befinner dig mitt i vardagsstressen, som kanske längtar efter att finna en bättre balans med hjälp av "den gröna miljön"; naturen och trädgårdens betydelse för välmående och återhämtning.

Lugna trädgårdsaktiviteter och föreläsningar blandas med samtal och stillhet. Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.

Torsdagar kl 18–20 på Noas Ark • 29/8, 5/9, 12/9 och 19/9

Anmälan till josefin.brander@svenskakyrkan.se senast 23/8.