Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

När kan jag rösta i Onsala?

När du i slutet av augusti fått ditt röstkort kan du förtidsrösta. Det finns några olika sätt att göra det på. På valdagen den 19 september gör du det i första hand i din vallokal.

PÅ VALDAGEN
i Onsala församlingshem

Söndagen den 19 september
kl 8.00-10.30 och kl 12.00-20.00

Vallokal: Här röstar du som är medlem och skriven i församlingen.
Röstningslokal: Här röstar du som är skriven på annan ort.
Onsala församlingshem är både vallokal och röstningslokal.

Ta med röstkort och legitimation. Alla röstberättigade får sitt röstkort i brevlådan senast 1 september. Har du inte fått det kontaktar du församlingsexpeditionen, tel 0300-56 95 00.
Röstsedlar och kuvert finns i församlingshemmet.

FÖRTIDSRÖSTNING

På församlingsexpeditioner i hela landet.
Förtidsröstningen på Onsala församlingsexpedition är öppen:
6–10 september kl 10–12
13–17 september kl 10–12
8 september kl 18–21
14 september kl 18–20
15 september kl 18–21

Ta med röstkort och legitimation. Alla röstberättigade får sitt röstkort i brevlådan senast 1 september. Har du inte fått det kontaktar du församlingsexpeditionen, tel 0300-56 95 00.
Röstsedlar och kuvert finns i församlingshemmet.

BREV- ELLER BUDRÖSTA

Du kan även brev- eller budrösta. Information om detta finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller kontakta församlingsexpeditionen, tel 0300-56 95 00.