Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Den 19 september är det kyrkoval. Då får medlemmar över 16 år vara med och välja vilka som ska styra Svenska kyrkan åren 2022-2025.

Kyrkovalet handlar om vilka grupper och personer som ska få förtroendet att på olika nivåer besluta om och företräda Svenska kyrkan. Vilka grupper har samma värderingar som du? Vilka har det inte?

Du kan dessutom med dina personröster vara med och påverka vilka personer på nomineringsgruppens lista som i första hand ska väljas in. Du får kryssa för tre namn per valsedel. Lägg din röst så att människor som delar dina värderingar blir de som får ta de viktiga beslut som kommer att påverka hur Svenska kyrkan formas.

Rösta i tre val

I kyrkovalet röstar du i tre val och din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt:

Församling

I kyrkofullmäktige och kyrkoråd behandlas frågor som rör församlingens liv, till exempel om verksamheten som bedrivs och hur den ska utvecklas. Som medlem får du vara med och påverka Svenska kyrkans vardagsarbete. (Vita valsedlar)

Stift

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i stiften. Stiften har till uppgift att stödja församlingarna i att utveckla sitt arbete. (Rosa valsedlar)

Kyrkomöte

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Här avgörs gemensamma frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstaganden. Här beslutas också om hur dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå till. (Gula valsedlar)

Läs mer om valet på Kyrkovalet 2021

Nomineringsgrupper i Onsala

De nomineringsgrupper som ställer upp i valet till Onsala kyrkofullmäktige är:

Borgerligt alternativ

kontakt: Bengt Adolfsson, tel 0708-64 07 77
www.borgerligtalternativ.nu

FRIMODIG KYRKA

kontakt: Ulrika Högstrand, tel 0703-30 86 23
www.frimodigkyrka.se

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

kontakt: Linnea Carling, tel 0733-10 06 24
www.posk.se

Vad tycker kandidaterna?

I Kyrktuppens höstnummer som kommer ut 24 augusti berättar kandidaterna till Onsala kyrkofullmäktige vilken fråga de vill arbeta för. 
Vad tycker kandidaterna? (pdf)

Valresultatet

När vallokalerna stänger räknas alla rösterna och de preliminära resultaten presenteras på Svenska kyrkans hemsida. När stiften har räknat alla röster publiceras det slutgiltiga resultatet. Valresultatet kommer du att hitta här.