Foto: Ulrika Tönnäng

Stilla dag och pilgrimsvandring

Var med på en stilla dag i härlig grön miljö på Noas Ark. Lördag 4 september och 2 oktober kl 10-15.

Vi möts på Noas Ark kl 10. På förmiddagen kan du välja mellan att pilgrimsvandra på vanligt vis (vi vandrar ca 5 km) eller göra en stilla vandring på Noas. Efter gemensam lunch tillbringar vi eftermiddagen på gården med olika aktiviteter inspirerat av Frälsarkransen. Vi avslutar dagen med en stilla mässa.

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch. Vi är utomhus hela dagen.

Anmälan till Marianne.Pleijel@svenskakyrkan.se, tel 0706-12 57 14.