Mödrar med barn i Kongo

Insamlingsprojekt

Onsala församling har som mål att skänka en del av insamlade pengar till projektet Hälsa för alla i Kongo.

Idag dör en kvinna av fjorton i Kongo Kinshasa och en kvinna av tjugo i Kongo Brazzaville. Det att jämföra med Sverige där det dör en av 17 400 vid förlossning. Orsaken till den höga dödligheten i Kongo är bland annat avsaknad av rent vatten och elektriskt ljus. Även enkla hjälpmedel och utbildade barnmorskor saknas.

I Kongoländerna (Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville) är befolkningen fattig och många kan inte betala för sjukvård. Länderna är socialt och politiskt instabila och staten ger inte tillräckligt ekonomiskt stöd för att erbjuda befolkningen god hälsovård. Många läkare och hälsovårdsansvariga på nationell och lokal nivå gör ett mycket gott arbete, men saknar ofta medel för att erbjuda alla vård.

Hälsovården har knappa resurser och problemen är många; transportproblem, svårigheter att få mediciner och vaccin till behövande, återkommande epidemier som polio, kikhosta, mässling och kolera, avsaknad av rent dricksvatten, hög mödra- och barnadödlighet, tuberkulos, HIV/Aids, malaria och diarrésjukdomar. Ett problem är brist på socialt stöd till de fattiga så att de kan få hjälp att betala vårdavgifter och mediciner. Elektricitet saknas ofta med stora problem nattetid. Metoder för att påverka statens prioriteringar behöver utvecklas liksom samverkan mellan olika sjukvårdsaktörer.

Projektet drivs av Diakonia och omfattar allt som gäller hälsosituationer i Kongo. Diakonia har personal på plats, bland annat en barnmorska och läkare från Sverige. Exempel på insatser är:

  • Kompetensutveckling av sjukvårdspersonal
  • Solenergi till vårdcentraler och sjukhus
  • Utrustning, mediciner och vacciner
  • Vattenförsörjning

Vill du stödja projektet Hälsa för alla i Kongo?

Sätt in ditt bidrag på bankgirokonto 485-7942 och märk inbetalningen med "Kongo".