En mentormamma mäter en treveckors baby som mamman håller i famnen.
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Insamlingsprojekt

Ge mammor och barn en chans. Onsala församling har som mål att skänka en del av insamlade pengar till projektet Mentormammor.

Erfarna mammor blir mentorer åt utsatta mammor och barn

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. När mammor och barn i utsatta situationer får stöd av mentorer, överlever fler barn – och mammorna kan börja förändra sina liv. Med din gåva kan vi hjälpa fler! Ge mammor och barn en chans.

Metoden med mentormammor är utvecklad i Kapstadens kåkstäder och är ett framgångsrikt sätt att förbättra hälsan hos kvinnor och barn i utsatthet. I Etiopien, Sydafrika, Eswatini och Egypten besöker äldre, erfarna mammor unga mammor som har det svårt på olika sätt. Målet är att deras barn ska överleva och växa upp friska och trygga. Mentormammorna ger kunskap, hälsovård och självkänsla och följer barnen upp till fem års ålder.

De arbetar med att söka upp familjer för att regelbundet väga, mäta och undersöka barnen. Under hembesöken pratar de med mammorna och utbildar kring frågor som hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp.  

Mentormammorna är kvinnor som själva levt ett utsatt liv med barn i kåkstäderna. Tack vare projektet får de lön och utbildning, så att de kan vara ett praktiskt och känslomässigt stöd för unga mödrar som saknar socialt skyddsnät.

Det här går din gåva till:

  • Utbildning åt mentormammor – de blir hälsovårdsarbetare, socialarbetare och extramammor.
  • Hälsokontroller – mentormammorna väger och mäter barnen och undervisar mödrarna om amning, mat och hälsa för att förebygga undernäring.
  • Samtal och råd om familjeplanering och försörjning, för yngre, utsatta mammor.
  • Hantverksundervisning, förskolor och hälsokliniker för utsatta mödrar i Sydafrika.

Vill du stödja projektet ”Ge mammor och barn en chans”?

Sätt in ditt bidrag på bankgirokonto 485-7942 och märk inbetalningen med "Mentormammor".