Två samtalsledare i Alpha
Foto: Ulrika Tönnäng

Ett vardagsrum för livet

I Alpha är ingen fråga för dum eller konstig. Deltagarnas åsikter och funderingar är det som bygger ett ärligt samtal. - Under Alpha-träffarna delar vi tankar med varandra – tankar om den kristna tron och tankar om livet, säger Renate Säfström.

I dagens samhälle är vi inte vana att sätta ord på livsåskådningsfrågor och trosfrågor, menar Sara Sjögren. Sara är tillsammans med Renate Säfström samtalsledare i Alpha, en kurs där man får upptäcka den kristna tron tillsammans med andra.
– I Alpha får jag utforska vad jag upplever som den djupaste meningen med mitt liv. Här får jag upptäcka vad jag egentligen tycker om den kristna tron och vad jag sätter min tillit till när det gungar, säger Sara
– Alla frågor är tillåtna och det är högt i tak under samtalen, flikar Renate in. 

Alpha handlar inte bara om lyssnande och lärande utan mycket om gemenskap och att dela tankar och idéer. Kvällen inleds med gemensam middag som ideella i församlingen lagat. Sedan presenteras den kristna trons grundläggande delar, ofta i form av ett filmasvnitt. 
– Varje tillfälle bjuder på en ny fråga om tro som vi samtalar om, säger Renate.
– Sara och jag värnar om att skapa en varm och tillåtande gemenskap. Det behövs ett visst mod för att våga prata om saker där man inte riktigt har kontroll. Gemenskapen växer efterhand och det är fantastiskt att få vara med och möta människor som vill sätta sig ner och fundera över de här stora frågorna.
– Vi vill skapa ett klimat där man kan vara så ärlig som möjligt i det man tror på och inte tror på, fortsätter Sara.
– Om det är en grupp där många är överens kan jag som samtalsledare slänga in en tanke som inte är riktigt lika lättsmält. Då öppnar vi upp för att man får ge uttryck för att man själv tvekar eller känner att "det här köper jag inte". Att det är skillnader i vad deltagarna tänker kring tro är inget negativt, utan samtalen blir mer givande då.
– Vi kommer inte med några färdiga svar utan man får lyssna och pröva olika tankar med varandra. Och det är helt ok att ändra sig under resans gång, förklarar Renate och Sara fortsätter:
– En kärnpunkt i den kristna tron är att jag får komma till Gud precis som jag är. Jag behöver inte fixa till mig. Det är viktigt att även samma sak gäller på Alpha. Om man är arg på Gud så får man vara det. Man behöver inte förbereda sig eller känna att "jag måste nog läsa på lite innan". 

Både sara och renate trycker på att Alpha är för alla. Både den som är nyfiken på den kristna tron men också för den som är skeptisk. 
– Det finns alltid något nytt att upptäcka, även om man haft en tro länge. Om man själv tror på Jesus och vill ta med en vän så kan man gå tillsammans, säger Sara.
– Alpha är ett tillfälle att upptäcka vad man själv tror på. Oavsett vad man kommer fram till kan det vara bra att öppna den dörren och fundera över vad mitt liv handlar om och vad jag egentligen tror på.

I alphakursen träffas man vid tio tillfällen plus en helg på Åh Stiftsgård. Under den helgen handlar föredragen om den helige ande. Det är roligt att resa iväg tillsammans och komma närmare varandra, tycker båda två.
 – Den kristna tron är ju inte bara samtal och reflektion, utan även att praktisera tron, så under Alpha-helgen ingår också gudstjänst och lovsång, förklarar Sara.

att tron är en del av livet blir tydligt när Renate och Sara beskriver vad den kristna tron betyder för dem. 
 – För min del är det inte bara en åsikt eller en ideologi, utan tron är det jag bygger mitt liv på och som resten utgår ifrån. Inte som en hobby vid sidan om, utan Jesus finns med mig varje dag hela tiden, säger Sara och Renate beskriver att:
 – Min kristna tro betyder allt. Den är mitt liv, min grundpelare. Jesus finns med när jag är ledsen och när jag är glad. Det är min tröst när livet skakar ordentligt. 

Text: Ulrika Tönnäng