Foto: Kristin Lidell/IKON

Tovan brinner för Svenska kyrkan i utlandet

Gudstron och engagemanget för barns rättigheter har länge varit hennes drivkrafter. Idag är Tovan Thåst både ledamot i utlandskyrkans råd i Skara stift och ombud för utlandskyrkan. Hon menar att Svenska kyrkan i utlandet är en livförsäkring för svenskar utomlands, och att den fungerar som Jesus förlängda arm.

Tovan Thåst är en sprudlande person med ett stort engagemang och ett smittande skratt. Hon föddes in i ett politiskt medvetet hem, där samhällsengagemanget var ägnat politiken och kyrkan sågs som farlig. Trots detta hade Tovan redan från barnsben en stark tro på Gud och längtade in i kyrkans gemenskap, men det skulle dröja fram tills att hon var 27 år innan hon engagerade sig i Svenska kyrkan. I stället växte det tidigt fram ett starkt engagemang för världens barn.

Hade femton fadderbarn

Hon utbildade sig inom IT och började arbeta i en lukrativ och mansdominerad bransch under 90-talet. Vid sidan av reste hon för biståndsorganisationer och skänkte mycket av sin lön till utsatta. Under en period hade hon femton fadderbarn.

Tovan utbildade sig vidare och började arbeta med verksamheter för ungdomar i Sverige och fick även två regeringsuppdrag, bland annat kring att implementera FN:s barnkonvention. Tovan Thåst var den som tryckte på för att Svenska kyrkan skulle införa barnkonsekvensanalyser och ge barnen en särställning i kyrkan.

Både Ledamot och ombud i utlandskyrkan

Genom sina föreläsningar kring barns rättigheter blev hon så småningom även invald i POSK, utan att vara knuten till ett politiskt parti. Barnrättsfrågorna är något hon ännu arbetar med inom UNICEF. 

Utöver barnrättsfrågorna, är ett annat av hennes stora engagemang utlandskyrkans verksamhet. Tovan är ledamot i SKUT-rådet i Skara stift samt SKUT-ombud i Caroli församling i Borås pastorat.

– Svenska kyrkan i utlandet handlar för mig om att bygga församling på riktigt, något av det viktigaste som finns. Jag har med egna ögon sett hur det funkar ute, trots helt andra förutsättningar än hemma. Svenska kyrkan i utlandet har en otroligt viktig samhällsfunktion. Att som svensk utomlands veta att någon talar mitt språk, att det finns någon som lyssnar och bryr sig, att det finns en plats dit man alltid är välkommen, är oerhört viktigt. 

Svenskars värderingar behövs i världen

Tovan menar att svenskar behövs i världen, med den värdegrund, det demokratitänkande och den religionsfrihet som format oss under generationer. 

– Vi svenskar behövs verkligen ute i världen och våra värderingar behöver genomsyra och påverka mer. Våra traditionella svenska ideal, som allas lika värde, är viktigare än någonsin. 

Hon nämner de olika grupper som troget stöttat utlandskyrkans verksamhet under alla år. Alla kvinnor som sytt och virkat för att samla in pengar, alla trogna givare och engagerade ombud. Alla dessa krafter som i det tysta gjort så mycket för utlandskyrkans verksamhet.

– Jag tänker på alla barn och unga utomlands och hur mycket Svenska kyrkan i utlandet betyder för många av dem. Inte minst när det handlar om att ge dem en trygghet och en gemenskap. Det handlar om hopp och att utlandskyrkan tar Jesus uppdrag på allvar. Det är fantastiskt och det har berört mig.

Tovan Thåst fotograferad inne på Borås kongress, i ett konferensrum som uppkallats efter Birger Forell. Något som etsat sig fast hos Tovan, är besöken i Svenska kyrkan i Berlin hon gjort inom ramen för sitt uppdrag för utlandskyrkan. Där har dokumentationen av Birger Forell och hans historia bevarats och förvaltas med stolthet och respekt. Han var svensk präst och antinazist och verkade under flera år som kyrkoherde i den svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Birger Forell engagerade sig för förföljda och krigsfångar under andra världskriget, trots stora personliga risker. Foto: Kristin Lidell/IKON

Vill förmedla utlandskyrkans betydelse

När Tovan tänker på framtiden och utlandskyrkan, kan hon känna rädsla. För hur får man människor att verkligen inse hur viktig verksamheten är? Hur förmedlar man hur många som blivit hjälpta genom Svenska kyrkan i utlandet? Hur förmedlar man att utlandskyrkan behövs?

– Som en mamma exempelvis, som förlorade sin dotter i London. Tack vare den hjälp och det stöd hon fick genom Svenska kyrkan är hon idag vår största ambassadör för utlandskyrkans verksamhet. Det är många berättelser och vittnesmål som behöver komma ut, för att människor ska förstå hur viktig verksamheten är. 

Tovan menar att utlandskyrkan idag är en väldigt modern och attraktiv verksamhet, långt ifrån en stagnerad organisation. En plats av öppenhet och lyhördhet, där man möter människor i livets alla skeden och är en god kraft för människor i deras vardag. 

En livförsäkring för svenskar utomlands

– Att stötta utlandskyrkan känns självklart för mig. När jag tänker på Svenska kyrkan i utlandet blir jag glad. Det är en livförsäkring för alla svenskar på resa eller som bor utomlands. Det är Jesus förlängda arm och en öppen famn. Det är en samhällsresurs och en trygghet. 

Något som etsat sig fast särskilt hos Tovan, är besöken i Svenska kyrkan i Berlin hon gjort inom ramen för sitt SKUT-uppdrag. Där har dokumentationen av Birger Forell och hans historia, bevarats och förvaltas med stolthet och respekt. Han var svensk präst och antinazist och verkade under flera år som kyrkoherde i den svenska Victoriaförsamlingen i Berlin.

Birger Forell engagerade sig för förföljda och krigsfångar under andra världskriget, trots stora personliga risker. Nyligen har en bok om honom släppts, skriven av Johan Sundeen, 125 år efter hans födelse.

– Berättelsen om honom är mycket stark och är en påminnelse om hur viktigt det är att följa sin övertygelse. Hans mod att hjälpa utsatta och hans starka tro, påverkade oss alla på resan. Det var väldigt berörande, inte minst när man ser hur mycket en människa kan göra med små medel. Att han dessutom är en viktig del av utlandskyrkans historia, är väldigt speciellt.

Anne Casparsson

Foto: Kristin Lidell/IKON