Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Svenska kyrkans kulturstipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater.

Kulturstipendierna ska uppmuntra till nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom alla konstformer, eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturarbetare.

Till bildkonst räknas måleri, foto, skulptur, arkitektur, installation och design. Till teater hör även konstformerna dans och performance.

Konstnärlig kvalitet och existentiell relevans

I bedömningen av projekten är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Därefter värdesätts strävan mot nya samverkansformer och långsiktig utveckling av dessa.

Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 500 000 kronor. I linje med Svenska kyrkans särskilda satsning på barn och unga ser vi gärna projekt som berör unga människors liv.

Ansökan

Utlysningsperioden är 15/3-15/5. 

OBS! Ansökningsformuläret går endast att öppna  under utlysningsperioden 15/3-15/5. Du hittar formuläret längre ner på sidan.

Utlysning sker på Svenska kyrkans webbplats, och genom annonser i Dagens Nyheter och Kyrkans Tidning.

Information om beslut

Beslutet om stipendierna offentliggörs vid Kyrkomötets andra session under hösten och förmedlas genom ett pressmeddelande, och på denna webbplats. Samtliga sökande får dessutom information per e-post.

Motiveringar

Tyvärr finns ingen möjlighet att lämna motiveringar till besluten om stipendiater.

Ansökan om Svenska kyrkans kulturstipendier

Ansökningsperioden är 15 mars till den 15 maj.

Anmälningsformuläret är endast öppet under ansökningsperioden.

Här hittar du ansökningsformuläret

Frågor om svenska kyrkans kulturstipendium?

Här hittar du vanliga frågor och svar om kulturstipendierna. Har ytterligare frågor som inte finns med kan du ringa till vår växel på 018-16 95 00.