Prata med oss

Om forskning i Svenska kyrkan

Här berättar vi mer om vår forskning och presenterar våra forskare och deras forskningsområden.


Samhällsteologin som uttryck

Vår forskning befinner sig i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle och mellan akademi och samfund. Vi talar därför om samhällsteologi som uttryck för vår forskning.

Teologin, läran om Gud, har en stor påverkan på vårt samhälle. Detta oavsett om den diskuteras medvetet eller är med på ett omedvetet sätt. Hur som helst är det en viktig uppgift för forskare att undersöka samhället med ett teologiskt perspektiv.