Tillsammans i böcker och samtal

Gillar du att läsa? Vill du dela tankar och erfarenheter med andra? Välkommen att delta i våra samtalsgrupper: Litterära rummet, Fördjupad tro eller Samtalsgrupp för män!

Litterära rummet är en bokcirkel som träffas i Hönö församlingshem. Tillsammans väljer vi terminens bok som vi sedan läser och pratar kring. Även tid för fika.
Tid: Varannan torsdag kl 19 i Hönö församlingshem (mässa kl 18.30 för den som vill). Start 27 feb.
Ledare: Karolina Sandros

Samtalsgrupp för män träffas i Björkö församlingshem. Vi läser Den överraskande nåden, av Per-Arne Dahl, om hur det moderna samhällets krav påverkar oss.
Även tid för fika.
Tid: Varannan onsdag kl 19 i Björkö församlingshem. Start 18 sept.
Ledare: Christer Holmer

Fördjupad tro. Kort föreläsning och samtal kring valda bibeltexter.  
Tid: Varannan tisdag kl 18.30-20 i Öckerö församlingshem
Start måndag 16 sept kl 18.30. Obs dag! därefter varannan tisdag. Anmälan sen 10 sept, tel 0708-39 00 09
Ledare: Sigfrid Deminger, teol dr.

 

Karolina Sandros

Karolina Sandros

Svenska kyrkan Öckerö

Präst, komminister