Engagera dig lokalt, Tält, Folk, Loppis

Engagera dig lokalt

Vi gläds över alla människor som bidrar frivilligt i vår verksamhet. Tillsammans bygger vi vår församling.

Det finns olika sätt att engagera sig lokalt. I Öckerö församling arbetar vi under hela året med att samla in pengar till olika kampanjer och ändamål. Din hjälp är alltid välkommen. Du kan bidra praktiskt genom att baka och servera kaffe vid insamlingstillfällen. Du kan hjälpa till att ställa i ordning inför basarer och loppmarknader. Du kan skänka vinster till lotterier eller skänka pengar som går direkt till ändamålet. 

Vill du engagera dig på något sätt, kontakta expeditionen eller någon av våra medarbetare för att hitta din uppgift.