Foto: Magnus Aronsson

SYFÖRENINGSRESA

Tisdag den 28 maj åker Ockelbo församlings kyrkliga syföreningar på en dagresa till Dalarna. Vi har platser kvar i bussen och erbjuder därför intresserade att följa med. Föranmälan senast fred 17 maj.

Kostnad 350 sek  - Resa, kaffe, lunch guidning och inträden ingår.

Avresa Lingbo kyrka kl 07.30, Åmots kiosk kl 08.00 och Ockelbo kyrka kl 08.30.

Beräknad hemkomst Ockelbo ca kl 17.00.

Välkommen med anmälan senast måndag 20 maj till:
Marianne Lundin telnr 0297 - 55 208 eller e-post: ockelbo.forsamling@svenskakyrkan.se