Foto: Marianne Lundin

PILGRIMSVANDRING - Rönnåsslingan

LÖRD 25 MAJ. Start kl 13.00 vid P-plats Rönnåsen mellan backarna. Föranmälan senast 23 maj.

Gemensam avfärd för den som vill kl 12.45, Kyrkans hus, Ockelbo.
Medtag fika och något att sitta på. Vi vandrar Rönnåsslingan ca 5 km i lugnt tempo. Vi gör stopp för reflektion och fika.
Slingan är kuperad och går över klapperstensfältet så bra skor krävs.

Frågor och anmälan för samåkning, senast 23 maj till:

Marianne Lundin, präst, telnr 0297 - 55 208 eller e-post marianne.lundin2@svenskakyrkan.se

Välkommen - Pax et bonum!