Foto: PixaBay

Pilgrimsgrupp - Öppen grupp

Onsdagar kl 17.30, jämna veckor med start onsdag den 3 april. Vi träffas vid Kyrkans hus.

Onsdagar: 3/4, 17/4, 15/5, 29/5, 12/6.
Du kommer på de tillfällen du kan, ingen anmälan.

Vi vandrar en kortare sträcka i närområdet (ca en timme), i tystnad och samtal kring livet utifrån frälsarkransens pärlor.

Kontakt: Marianne Lundin, präst. 
Telnr 0297 55 208
E-post: marianne.lundin2@svenskakyrkan.se