Foto: Gustaf Helsing/IKON

På tröskeln till fastan

En dag i tystnad och stillhet, lörd 18 feb kl 09.30 - 16.30, Ockelbo kyrka och Kyrkans hus.

Dagen kommer innehålla bön, tyst och ledd meditation, mässa samt tid för egen reflektion, vila och stillhet.

Frågor och anmälan: Marianne Lundin, tel nr: 0297-552 08.

E-post: marianne.lundin2@svenskakyrkan.se

Välkommen!