Foto: PixaBay

Marknadsöppet i kyrkan med kaffeservering samt marknadssång lördag!

Fredag och lördag den 28 - 29 juni i Ockelbo kyrka. Söndag den 30 juni kaffeservering efter gudstjänsten till kl 15.00.

Fredag 28 juni - Lördag 29 juni

MARKNADSÖPPET I KYRKAN

Kaffeservering där överskottet går till förmån för ACT SVK - Katastrofinsatser.

Fredag kl 11.00 - 17.00  Kaffeservering.
Lördag kl 10.00 - 16.30  Kaffeservering.

MARKNADSSÅNG LÖRDAG KL 11.00 - 15.00.

 ALLA VARMT VÄLKOMMEN!