Information om trädfällning

på Ockelbo församlings kyrkogårdar

Just nu pågår avverkning av träd på Ockelbo kyrkogård. Bland annat skall den ena delen av björkallén på den nedre delen av kyrkogården avverkas.

Stubbarna kommer att fräsas bort och nya träd återplanteras. Totalt rör det sig om ca trettio träd.

Några träd kommer även att avverkas på skogskyrkogården i Åmot samt på Lingbo kyrkogård.