Foto: Marianne Lundin

Halvdagsretreat i Lingbo

"Och jag är med er . . ." Halvdagsretreat i Trefalighetstid lörd den 11 juni kl 12.30 - 16.30. Plats: ”Strandgrens”, Slåttlandsvägen 40 i Lingbo.

I en naturnära och enkel miljö (utedass) får vi under några timmar släppa taget om vardagsuppgifter och krav. Under tystnad, bön och reflektion ges tillfälle att tillsammans med andra möta oss själva och Gud i närheten till naturen och i stillheten runt omkring oss.

Vi samlas till en enkel måltid kl 12.30. Därefter gå vi in i tystnaden. Vi kan vila vid bäcken, i hängmattan, ta en skogspromenad eller ta del av växthusets värme och dofter eller bara vara i all enkelhet. Under eftermiddagen serveras kaffe/the och kaka och dagen avslutas med en helgmålsbön.

Kostnad 50 sek.

Begränsat antal platser.
Meddela specialkost/allergier.

Välkommen med anmälan och frågor: Marianne Lundin, tel 0297-552 08.
E-post: marianne.lundin2@svenskakyrkan.se