Vik. komminister 100% sökes

till växande församling 35 minuter från Globen

Komminister 100% sökes

Om församlingen

Nynäshamn ligger 5 mil söder om Stockholm och är en utpräglad skärgårdsstad som växer med många nya företagsetableringar och ökad inflyttning.

Församlingen hör till Svenska kyrkan i Strängnäs stift och består av tätorten Nynäshamn med ca 15000 invånare, varav 8500 tillhöriga kyrkomedlemmar. Många arbetar utanför staden och pendlingsavståndet till Stockholms city spelar stor roll för Nynäshamn. Nynäshamn har tre pendeltågsstationer, vilket gör att tåget alltid finns inom nära räckhåll.

Kyrkan invigdes 1930 och ligger väl placerad som en fyrbåk mitt i centrum. Församlingen firar normalt högmässa varje söndag, och sommartid ökar stadens besöksantal kraftigt genom segelturism och kryssningsresenärer.

Arbetslaget består av 25 personer med god sammanhållning och stort engagemang. De flesta arbetar i samma byggnad, vilket gör att kontaktvägarna är korta och kommunikationen enkel. Vi har regelbundna möten tillsammans och värnar öppenhet, kreativitet och samarbete.

Om tjänsten

En bred komministertjänst med fokus på barn, unga och konfirmander. Du kommer att medverka i grupper och aktiviteter för barn och familj samt tillsammans med övriga ledare ansvara för församlingens konfirmander och ungdomsgrupp. Du kommer också ansvara för församlingens kontakter med grund och gymnasieskola.

Självklart ingår gängse prästuppgifter såsom gudstjänster, kyrkliga handlingar och enskilda samtal.

Vikariatet sträcker sig t.om. 31 augusti 2022.

Vi söker dig som

  • Är trygg i din prästroll, lyhörd med stor initiativförmåga och en önskan att vårda och utveckla relationer och nätverk.
  • Vill leda pedagogisk verksamhet med ett engagerat och duktigt arbetslag
  • Är beredd att vikariera för kyrkoherde vid behov
  • Vill vara med och fortsätta att bygga Nynäshamns församling

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdatum: 8 augusti 2021
Intervjuer: Vi intervjuar löpande.
Tillträde: Snarast för introduktion.

Vi tar emot din ansökan via e-post eller brev

E-post:
nynashamn.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress:
Nynäshamns församling
Ref: ansökan komminister
Hamngatan 6, 149 31 Nynäshamn

För frågor om tjänsten:

Kyrkoherde
Lars-Åke Palm
Telefon: 08-52017607
E-post: lars-ake.palm@svenskakyrkan.se

Komminister
Ingrid Dahlström
Telefon: 08-520 120 82
E-post: ingrid.m.dahlstrom@svenskakyrkan.se