Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nylöse församling Besöksadress: Måns Bryntessonsg 25, 41503 GÖTEBORG Postadress: Gunnareds kyrkväg 1, 42467 Angered Telefon:+46(31)7318200 E-post till Nylöse församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Utby kyrka

Mitt i villaområdet i Utby hittar du Utby kyrka.

Utby kyrka invigdes Palmsöndagen 1923. Den tillkom på initiativ av Hulda Mattsson, maka till AB Utbynäs Villastads grundare och direktör Anders Mattsson. Hennes makes brorson, arkitekten Arvid Bjerke (1880-1952) upprättade ritningarna.

Kyrkans ytterväggar är sammanfogade av på platsen bruten ögongnejs. Kvadratiska fönster i djupa nischer ger arkitekturen ett reässansinslag. Tornet består av en hög trähuv med kopparklätt rundat tak med kors och tupp.

Kyrkans inre präglas av konstnären John Stens vackra målningar i taket och på triumfbågen. Stens insats i Utby kyrka präglas av ungdomens möte med ett allmogemåleri, besläktat med dalmålning. Arbetet utfördes under en kort tid kring nyåret 1919.

Norra sidan av kyrkans tunnvalv ser vi Julens händelser, med Maria och Jesusbarnet i blickfånget. Södra sidan finner vi Långfredagens försoningsverk, med Jesus på korset. På triumfbågen ser vi övergången från det synligas till det osynligas värld. Den träsnidade altaruppsatsen består av den uppståndne Jesus, omgiven av sina 12 apostlar. 2003 Trettondedag jul invigdes en ny läktarorgel, tillverkad av Tostareds orgelfabrik. Orgelns spelbord är placerat i koret på södra sidan.

Utby kyrka genomgick 2015 en omfattande in- och utvändig renovering.